Zadania konkursowe z trzeciej edycji
3. TRIATHLON MATEMATYCZNY, rok 2017