Zasady rozwiązywania konkurencji

Konkurencja 1 składa się z czterech zadań.

Konkurencja 2 składa się z czterech zadań.

Konkurencja 3 składa się z krzyżówki.

Zadania w konkurencjach 1 i 2 to zadania testowe jednokrotnego wyboru.

Zanim wejdziesz do konkurencji przygotuj kartkę i coś do pisania w celu zanotowania pomocniczych obliczeń.

Potrzebujesz też trochę czasu, około 30 minut na rozwiązanie zadań.

Do konkurencji można wejść TYLKO RAZ. Zadania w konkurencji można rozwiązać TYLKO RAZ. Po opuszczeniu otwartej konkurencji nie będzie można rozwiązywać tych samych zadań ponownie.

Triathlon zalecany jest do rozwiązania na komputerach (laptopach) lub tabletach o dużej rozdzielczości i przeglądarkach: Google Chrome, Mozilla Firefox lub Opera.

Upewnij się, że Twój sprzęt nie ulegnie niekontrolowanemu wyłączeniu, a połączenie z Internetem jest stabilne.

Za każde zadanie testowe można otrzymać 1 lub 0 punktów.

Za krzyżówkę można otrzymać od 0 do 4 punktów.

Pamiętaj o zasadach ortografii (np. TRÓJKĄT a nie TRUJKĄT) i o polskich literach (np. TRÓJKĄT a nie TROJKAT).

Po uzupełnieniu całej krzyżówki sprawdź ją raz jeszcze, aby mieć pewność, że uzupełniona jest tak, jak chcesz.

Po rozwiązaniu wszystkich zadań w konkurencji należy koniecznie kliknąć przycisk "Zapisz odpowiedzi" znajdujący się pod zadaniami.

Przykładowe zadania testowe

W zadaniach testowych wybierz jedną odpowiedź spośród podanych.

ZADANIE 1.

O czym marzy chłopiec z obrazka?

A. o samolocie B. o motorze C. o rowerze D. o rolkach

Przykładowy fragment krzyżówki

ZADANIE 3.

KRZYŻÓWKA

1.
2.
3.
  1. Pierwszy dzień tygodnia.
  2. Drugi dzień tygodnia.
  3. Trzeci dzień tygodnia.

do góry