Projekt CERTYFIKAT PRZYJACIELA MATEMATYCZNEGO ZOO
w roku szkolnym 2015/2016


dla kółka matematycznego "Mały matematyk"
prowadzonego przez panią Joannę Grygiel
przy Szkole Podstawowej nr 37 w Bytomiu

uczniów w kółku: 4opiekun kółka: mgr Joanna Grygiel

Kółko matematyczne "Mały matematyk" prowadzone przez panią Joannę Grygiel przy Szkole Podstawowej nr 37 w Bytomiu

Opis działalności kółka

"Mały matematyk" - to koło rozwijające uzdolnienia matematyczne uczniów klas trzecich. Spotkania odbywają się najczęściej raz w tygodniu lub częściej-w zależności od potrzeb. Pragnę nadmienić, iż jego uczestnicy rozwiązują już dodatkowe-nietypowe zadania w klasie drugiej, bowiem jako ich wychowawczyni pracuję również z nimi indywidualnie na zajęciach lekcyjnych. Często samorzutnie rozwiązują dodatkowe zadania w domu- z puli zadań wcześniej dla nich przygotowanych. Osiągnięcie założonych celów jest możliwe wtedy, gdy uczniowie chętnie podejmują dodatkowe zadania, matematyka sprawia im frajdę i pracują systematycznie już od najwcześniejszych lat. Natomiast od nauczyciela zależy stopień zmotywowania ich do podejmowania działań oraz ich różnorodność. Ponadto cenię twórcze myślenie moich uczniów, zachęcam do manipulowania przedmiotami i liczbami, kultywuję w klasie twórczą atmosferę, popieram i doceniam inicjatywę wychowanków w uczeniu się, a także rozwijam konstruktywny krytycyzm.
Na zajęciach staram się stworzyć swobodną i bezpieczną atmosferę pracy twórczej. Istotne jest, aby uczniowie mieli warunki do gier, zabaw, indywidualnego lub wspólnego z nauczycielem poszukiwania rozwiązań. Stwarzam również okazje do wzajemnego uczenia się, interpretowania danych, wyrażania swoich odczuć. Zajęcia przyciągają swą atrakcyjnością. Odbywają się w mało licznym zespole, dlatego też uczniowie mają bezpośredni kontakt z nauczycielem prowadzącym, widzą jego zaangażowanie, śmiało pytają. Ważne dla mnie jest to, by moi uczniowie mieli poczucie sukcesu.
Stosowane przeze mnie metody pracy można sklasyfikować następująco:
- ze względu na źródło wiedzy: słowne, oglądowe, praktyczne;
- ze względu na funkcje: metody utrwalania, metody kontroli i oceny,
- ze względu na sposoby uczenia: podające, problemowo-poszukujące (uczenie się przez odkrywanie), praktyczne (uczenie się przez działanie), ekspresyjne (uczenie się przez przeżywanie).
Przyjęte formy pracy to: praca indywidualna, grupowa i zbiorowa.
Podczas zajęć lekcyjnych, zajęć koła (ale i nie tylko-bo również w czasie przerw) uczniowie korzystają z 2 stacjonarnych komputerów umieszczonych w sali lekcyjnej, tabletów, tablicy multimedialnej. Wykorzystuję zasoby z różnych portali i gier edukacyjnych. Efektem osiągnięcia celów jest udział moich uczniów w Szkolnym Konkursie Matematycznym dla klas III "MISTRZ TABLICZKI MNOŻENIA", Międzynarodowym Konkursie Matematycznym KANGUR 2016, Wojewódzkim Konkursie Matematycznym dla uczniów szkół podstawowych "MISTRZ TABLICZKI MNOŻENIA". Prowadzenie zajęć koła "Mały matematyk" dostarcza mi wiele satysfakcji i radości.

 

< powrót