wakacje x

Projekt CERTYFIKAT PRZYJACIELA MATEMATYCZNEGO ZOO w roku szkolnym 2012/2013


W drugiej już edycji projektu wyróżniliśmy ponad osiemdziesiąt szkół, które w sposób szczególny uczestniczą w procesie rozwijania matematycznych umiejętności uczniów. Nadesłane przez Państwa sprawozdania z działań kółek i fotorelacje publikujemy poniżej. Serdecznie gratulujemy.


Wyróżnieni certyfikatami:


Kółko matematyczne "Mały Matematyk" prowadzone przez panią Zofię Powązkę przy Szkole Podstawowej im. dra Mateusza Chełmońskiego w Adamowiźnie

Kółko matematyczne "Mały Matematyk" prowadzone jest dla uczniów klas III. Dzieci na zajęciach doskonalą wiadomości i umiejętności zdobyte na lekcji, ale również rozwijają aktywność matematyczną i zdol... więcej >


Koło matematyczne prowadzone przez panią Karinę Orłowską przy Szkole Podstawowej z oddziałami integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Aleksandrowie Łódzkim

Koło działa z podziałem na dwa zespoły. W poniedziałki spotyka się wymienna grupa uczniów z klas III, IV, V, VI na kole matematyczno-laptopowym i pracują przez 2 godziny lekcyjne. Uczniowie mają do dyspozyc... więcej >


Zajęcia matematyczne prowadzone przez panią Annę Ziębę przy Zespole Szkół w Baniosze

Zajęcia matematyczne w klasie piątej dedykowane są chętnym uczniom klas piątych szkoły podstawowej, którzy chcą poszerzać i w nietypowy sposób (nie przy tablicy, a raczej za pomocą komputera) utrwalać sw... więcej >


Kółko matematyczne z origami prowadzone przez panią Marzenę Rak przy Prywatnej Szkole Podstawowej "Smyk" w Bielsku-Białej

Zajęcia kółka odbywają się dwa razy w tygodniu. W czasie pierwszej godziny zajęć składamy figury i bryły z różnego rodzaju modułów (moduł: snobe, kokardkowy, chiński itd.) przy okazji powtarzając wi... więcej >


Kółko matematyczno-informatyczne prowadzone przez panią Katarzynę Lisowską przy Szkole Podstawowej im. Karola Wojtyły w Bobrownikach

Kółko matematyczne zajmuje się promocją matematyki wśród uczniów.
Nalezy pokazać uczniom, że matematyka jest ciekawa i interesująca. Poza zwykłymi zadaniami, z którymi uczniowie nie mają problem... więcej >


Kółko matematyczne prowadzone przez panią Agnieszkę Rybicką przy Publicznej Szkole Podstawowej w Cieślach

Kółko matematyczne działa od kilku lat. Uczestnicy koła to uczniowie klas 4- 6. Podczas zajęć uczniowie rozwiązują zadania rozwijające logiczne myślenie, intuicję matematyczną. Poszerzają wiedzę z mate... więcej >


Kółko matematyczne prowadzone przez panią Grażynę Witczak przy Miejskim Zespole Szkół nr 2 w Bolesławcu

Na kółko uczęszczają uczniowie z klas 4-6. W czasie zajęć bardzo często korzystamy z serwisu Matzoo. Pomaga to wszystkim w utrwaleniu poznanego zakresu materiału. Bardzo często uczniowie chcąc "oszukać" k... więcej >


Zajęcia dodatkowe "Matematyczny Kangurek" prowadzone przez panią Annę Knapik przy Zespół Szkolno - Przedszkolnym, Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Brzeźnicy

Od września w naszej szkole odbywają się zajęcia dodatkowe z matematyki dla uczniów klasy czwartej, które dzieci nazwały "MATEMATYCZNYM KANGURKIEM". Na zajęciach tych dzieci poprzez zabawę i naukę zdobywa... więcej >


Koło matematyczno-informatyczne prowadzone przez panią Barbarę Cichocką przy Szkole Podstawowej nr 32 w Bydgoszczy

Koło dla uczniów klasy IV d i klasy V a. Wykorzystujemy różne programy komputerowe, strony internetowe - między innymi Matzoo.pl. W czasie kółka korzystamy z komputerów w bibliotece multimedialnej (nie na ws... więcej >


Koło matematyczne "Parabola" prowadzone przez panią Renatę Wochal przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 53 im. M. Skłodowskiej - Curie w Częstochowie

Koło matematyczne "Parabola" prowadzone jest dla uczniów klas szóstych, zainteresowanych rozwijaniem zdolności matematycznych oraz doskonaleniem umiejętności logicznego myślenia.
W ramach zajęć uczni... więcej >


Kółko matematyczne prowadzone przez panią Annę Kubisztal przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nagawczynie

Na zajęciach kółka matematycznego uczniowie klas V i VI poszerzają swą wiedzę poprzez rozwiązywanie zagadek, łamigłówek liczbowych i logicznycznych. Sami uczestnicy zajęć wyszukują ciekawe zadania i wsp... więcej >


Kółko matematyczne prowadzone przez panią Agnieszkę Włodarczyk przy Szkole Podstawowej w Mielenku Drawskim

Nasze zajęcia odbywają się w klasie matematycznej. Z racji tego, że z projektu unijnego mamy laptopy dla uczniów mogę prowadzić zajęcia z wykorzystaniem właśnie laptopów i strony jaką jest MatZoo. Nasza... więcej >


Kółko matematyczne prowadzone przez panią Hannę Wojciechowską przy Szkole Podstawowej w Dzierżążnie Wielkim

Podczas zajęć kółka uczniowie doskonalą umiejętności matematyczne. Każdy pracuje w swoim tempie i zdolniejsi się nie nudzą. Wszyscy cieszą się na zajęcia w czwartek.... więcej >


Kółko matematyczno-przyrodnicze prowadzone przez Panią Dorotę Życzkowską przy Szkole Podstawowej nr 18 w Elblągu

Dzieci na kole odkrywają tajniki matematyki i przyrody. Wykonują trudne - jak na klasę pierwszą - obliczenia matematyczne. Wędrują po kosmosie i wielkiej księdze przyrody. Bardzo lubią te zajęcia i chętnie... więcej >


Koło matematyczne prowadzone przez panią Magdalenę Rynkiewicz przy Szkole Podstawowej nr 23 w Elblągu

Koło mate­ma­tyczne jest skierowane do uczniów klasy Va, którego głównym celem jest roz­wi­janie umie­jęt­no­ści mate­ma­tycz­nych w zakre­sie m.in. własności liczb naturalnych, działań na uła... więcej >


Kółko matematyczne prowadzone przez panią Renatę Derendę przy Zespole Szkół nr 1, Szkole Podstawowej nr 11 im. Kornela Makuszyńskiego w Elblągu

W bieżącym roku szkolnym na kółko matematyczne uczęszczają uzdolnieni matematycznie uczniowie z klas II i III. Większość problemów i zadań rozwiązywanych na zajęciach jest związana z bezpośrednio otac... więcej >


Koło matematyczno-przyrodnicze prowadzone przez panią Izabelę Witkowską przy Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 4 w Gdańsku

W klasach I-III funkcjonuje koło matematyczno-przyrodnicze: 2 grupy po 7 osób z klasy drugiej (program ze środków unijnych) oraz 2 grupy matematyczne z klas trzecich - 10 osobowa i 26 osobowa (zajęcia dodatkowe... więcej >


Koło matematyczne prowadzone przez Panią Jadwigę Roman przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Borkowie

Koło matematyczne dla uczniów klas I-III
Celem koła matematycznego jest rozwijanie zainteresowań i uzdolnień matematycznych uczniów, przygotowanie ich do udziału w konkursach, pobudzanie do samodzielne... więcej >


Koło matematyczne "Pasje Dziecięce" prowadzone przez panią Marzenę Półtoranos przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borkowie

Prowadzę koło matematyczne w roku szkolnym 2012/2013r. dla klas IV - VI.
Celem zajęć jest rozwijanie zainteresowań matematycznych i umiejętności logicznego myślenia. Uczniowie wykorzystują wiedzę ma... więcej >


Koło matematyczne "Odkrywcy matematyki" prowadzone przez panią Agnieszkę Górską przy Szkole Podstawowej w Gniechowicach

Odkrywcy matematyki to zajęcia odbywające się w ramach realizacji projektu "Kuźnia Talentów". Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym cele... więcej >


Koło matematyczne prowadzone przez panią Reginę Chmielewską przy Szkole Podstawowej W Sosnówce

Koło matematyczne w naszej szkole działa od wielu lat. Rozwija zdolności matematyczne, techniczne i informatyczne zainteresowanych uczniów. Przygotowuje do udziału w różnorodnych konkursach (Liga Zadaniowa, K... więcej >


Kółko matematyczne prowadzone przez panią Karolinę Kramer przy Społecznej Szkole Podstawowej w Jarocinie

Praca z uczniem uzdolnionym matematycznie jest trudna do zrealizowania w tradycyjnej formie lekcyjnej, dlatego też w naszej szkole powstała idea założenia kółka matematycznego. Nasza szkoła istnieje od trzech... więcej >


Kółko matematyczne prowadzone przez panią Elżbietę Gronkiewicz przy Szkole Podstawowej im. Macieja Rataja w Opaciu

Zajęcia kółka matematycznego w naszej szkole adresowane są do uczniów, którzy z różnych przyczyn mają trudności w opanowaniu treści matematycznych, mają problemy z samodzielnym rozwiązywaniem zadań, po... więcej >


Kółko matematyczne prowadzone przez panią Elżbietę Rybkę przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Starym Jaworowie

Głównym celem zajęć kółka jest uruchomienie możliwie wszystkich zmysłów w dążeniu do rozwijania ciekawości świata. Dzieci ćwiczyły czytanie ze zrozumieniem, rozwiązywały łamigłówki matematyczne i... więcej >


Kółko matematyczne prowadzone przez panią Annę Szczygielską - siostrę Nikolę przy Szkole Podstawowej Sióstr Nazaretanek w Kaliszu

Na kółko matematyczne przychodzą chętne dzieci z klasy IIIa. Głównie rozwijamy nasze zdolności poprzez różne zabawy matematyczne, do których wykorzystujemy kości, karty matematyczne, zwykłe karty do gry,... więcej >


Kółko matematyczne prowadzone przez panią Gabrielę Ochenduszko przy Szkole Podstawowej nr 48 w Katowicach

W czasie zajęć uczniowie rozwijali swoje zdolności, poszerzali umiejętności matematyczne i utrwalali poznane algorytmy.
Rozwiązywanie zadań umieszczonych na platformie edukacyjnej MATZOO znacznie uatra... więcej >


Koło matematyczne "Spotkania z matematyką" prowadzone przez panią Małgorzatę Mazur przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Konopickiej w Kielcach

Nasze koło nosi nazwę "Spotkania z matematyką" i w tym roku obejmuje klasy 5. Zajęcia typowe dla uczniów uzdolnionych matematycznie, na których przygotowujemy się do konkursów i rozwiązujemy zadania o podwy... więcej >


Kółko matematyczne prowadzone przez panią Katarzynę Okoń przy Szkole Podstawowej nr 4 w Kołobrzegu

Na kółku matematycznym dzieci uczą się w sposób praktyczny zagadnień matematycznych - ważą, mierzą, przelewają płyny. Wszystkie wzięły czynny udział w szkolnym Tygodniu Matematyki. Aktualnie biorą udz... więcej >


Kółko matematyczne prowadzone przez panią Arletę Ratajewską przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Zofii Urbanowskiej w Koninie

Uczniowie klas czwartych na zajęciach kółka matematycznego rozwijają logiczne myślenie, poszerzają wiedzę i umiejętności matematyczne. Na zajęciach pracujemy metodami aktywizującymi: rozwiązujemy problem... więcej >


Kółko matematyczne prowadzone przez panią Wioletę Figułę przy Prywatnej Szkole Podstawowej Academos w Krakowie

Kółko matematyczne odbywa się obowiązkowo we wszystkich klasach od 1 z podziałem na poziomy, w małych grupach. Uczniowie z sukcesami biorą udział w konkursach ogólnopolskich i wewnątrzszkolnych. Korzystamy... więcej >


Kółko matematyczne "Klub miłośników matematyki" prowadzone przez panią Agnieszkę Barczyk przy Szkole Podstawowej Nr 25 im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie

Kółko "Klub miłośników matematyki" jest adresowane do uczniów klas czwartych, piątych i szóstych, którzy chcą doskonalić i rozwijać swoje umiejętności matematyczne. Na zajęciach dzieci przygotowują s... więcej >


Kółko matematyczne prowadzone przez panią Danutę Trybek przy Szkole Podstawowej w Cieślach

Program przeznaczony jest dla uczniów klas IV - VI Szkoły Podstawowej zainteresowanych matematyką, jej historią i zastosowaniem. Przewidziany jest do realizacji w ramach zajęć poza lekcyjnych w wymiarze jednej... więcej >


Kółko matematyczne prowadzone przez panią Marzenę Skorupę przy Zespole Szkół w Krzywdzie

1. Bierzemy udział w ogólnopolskich konkursach matematycznych. Uczeń klasy 6 uzyskał 3 miejsce w konkursie ogólnopolskim PINGWIN. Trzech uczniów kl. 6 zdobyło 2 miejsce w ogólnopolskiej internetowej grze kry... więcej >


Kółko matematyczno-przyrodnicze w ramach Klubu Zdolnej Sówki prowadzone przez panią Kamilę Muc-Buczyńską przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Kudowej-Zdrój

Treści matematyczne i przyrodnicze są dostosowane do poziomu grupy i skorelowane ze sobą.
Zajęcia z matematyki trwają do kwietnia i dotyczą działań na liczbach, stosowania liczb na co dzień i stosow... więcej >


Kółko matematyczne prowadzone przez panią Marzennę Dąbrowską przy Szkole Podstawowej w Zespole Szkół w Łęgu Probostwie

Zadania, jakie postawiłam swoim uczniom na zajęciach koła naukowego były adekwatne do ich możliwości. Bardzo ważne było budowanie wiary w siebie, wzbudzenie motywacji zadaniowej, a wykonanie odpowiednich ćw... więcej >


Koło matematyczne "Sprawna główka" prowadzone przez panią Donatę Kisiel przy Szkole Podstawowej nr 130 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi

Koło matematyczne dla klasy III, którego jestem opiekunem nosi nazwę "Sprawna główka". Jako nauczyciel-wychowawca edukacji wczesnoszkolnej już od klasy II zachęcam wszystkich moich uczniów zainteresowanych m... więcej >


Kółko matematyczne prowadzone przez panią Annę Połynkę przy Szkole Podstawowej nr 170 im. Anieli Krzywoń w Łodzi

Myśl przewodnia naszego kółka pokrywa się z nazwą programu nauczania matematyki w naszej szkole, tj. "Matematyka wokół nas". A zatem analizujemy, w jaki sposób konstruktorzy realizują matematyczne założen... więcej >


Koło matematyczne prowadzone przez panią Małgorzatę Wagner przy Szkole Podstawowej nr 3 im. mjr Henryka Dobrzańskiego "Hubala" w Łodzi

W czasie spotkań koła uczniowie poszerzają swoją wiedzę i umiejętności zdobyte na lekcjach oraz starają się wykorzystać je do rozwiązywania problemów matematycznych. Poprzez zabawę rozwijają swe zdolno... więcej >


Kółko matematyczne prowadzone przez panią Magdalenę Grzelczak przy Zespole Szkół Specjalnych nr 5 w Łodzi

W naszej szkole uczą się dzieci z upośledzeniem umysłowym oraz towarzyszącymi trudnościami edukacyjnymi.
Na dodatkowych zajęciach matematycznych spotykają się uczniowie klasy IV-VI dla uczniów z lek... więcej >


Kółko matematyczno-przyrodnicze prowadzone przez panią Anitę Kozdębę przy Szkole Podstawowej im. Hrabiego Stanisława Tarnowskiego w Nowej Dębie

Analiza wyników uczniów osiągniętych na sprawdzianie końcowym po szkole podstawowej oraz obserwacja pracy uczniów nasunęły mi wniosek, iż uczniowie mają problem przede wszystkim z zastosowaniem wiedzy w pr... więcej >


Kółko matematyczno-przyrodnicze prowadzone przez panią Justynę Ganczar przy Szkole Podstawowej w Żarkach Wielkich

Kółko odbywa się na zmianę raz matematyczne raz przyrodnicze. W czasie zajęć matematycznych uczniowie rozwiązują różne zadania, natomiast w czasie zajęć przyrodniczych robią doświadczenia, sadzą warzy... więcej >


Kółko matematyczno-przyrodnicze prowadzone przez panią Marzenę Kłosińską przy Szkole Podstawowej w Żarkach Wielkich

W zajęciach kółka matematyczno-przyrodniczego uczestniczą uczniowie klasy II i VI szkoły podstawowej. Dzieci przeprowadzają ciekawe doświadczenia i eksperymenty pozwalające odkrywać i badać zjawiska przyro... więcej >


Koło matematyczno-informatyczne prowadzone przez Panią Marzenę Kordalską przy Szkole Podstawowej im Orląt Lwowskich w Nowinach

Podczas zajęć koła informatyczno - matematycznego uczniowie rozwiązują zadania, przykłady już drugi rok nauczania. Bardzo chętnie też sięgają w domach z matzoo.
Również w celu wzbogacenia wiedzy ... więcej >


Koło matematyczne prowadzone przez pana Dariusza Cichonia przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 8 im. Gustawa Morcinka w Opolu

Głównym celem koła matematycznego jest rozwijanie zainteresowań matematycznych wśród uczniów, doskonalenie wcześniej zdobytych oraz nabywanie nowych umiejętności w rozwiązywaniu problemów matematycznych.... więcej >


Kółko matematyczne prowadzone przez panią Magdalenę Olszówkę przy Zespole Szkół w Ostromencku

Kółko matematyczne jest formą zajęć dodatkowych dla uczniów klasy piątej. W zajęciach biorą udział uczniowie lubiący matematykę, jak i Ci, którzy jeszcze nie uwierzyli w swoje matematyczne możliwości.... więcej >


Kółko matematyczne prowadzone przez panią Bogusławę Woźniak przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 w Ostrowcu Świętokrzyskim

Korzystam z Waszego serwisu w czasie zajęć. Uczniowie zgłaszają też, że rozwiązują zadania samodzielnie w domu. Pogrupowane zestawy zadań pozwalają im na uzupełnienie, uporządkowanie i utrwalenie wiadomo... więcej >


Kółko matematyczno-przyrodnicze prowadzone przez panią Annę Barczak przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Macieja Rataja w Ostrowie Wielkopolskim

Kółko przeznaczone jest dla uczniów uzdolnionych matematycznie z mojej klasy. Zajęcia odbywają się w sali komputerowej oraz w sali z tablicą interaktywną.
Uczniowie bardzo chętnie uczestniczą w tych... więcej >


Koło matematyczno-przyrodnicze dla klasy II prowadzone przez panią Aleksandrę Kaczmarek przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Macieja Ragaja w Ostrowie WIelkopolskim

Uczestnikami koła są uczniowie klasy II. Jego celem jest poszerzanie, systematyzowanie i utrwalanie wiedzy z zakresu matematyki i nauk przyrodniczych. Uczniowie bardzo chętnie biorą udział w zajęciach korzysta... więcej >


Koło matematyczno-przyrodnicze dla klasy III prowadzone przez panią Aleksandrę Kaczmarek przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Macieja Ragaja w Ostrowie WIelkopolskim

Uczestnikami koła są uczniowie klas III. Jego celem jest poszerzanie wiadomości oraz budzenie zainteresowania naukami matematycznymi i przyrodniczymi. Na zajęciach uczniowie rozwiązują rozmaite zadania matemat... więcej >


Koło matematyczno-przyrodnicze prowadzone przez panią Izabellę Krzanak i Joannę Kotlarczyk przy Szkole Podstawowej nr 11 im. M. Kopernika w Oświęciumiu

Koło ma na celu pokazanie matematyki i przyrody od strony jakiej uczniowie nie mają możliwości poznać w czasie lekcji. Zajęcia odbywają się zarówno na terenie szkoły (praca metodą projektów, biegi patrol... więcej >


Kółko matematyczne prowadzone przez panią Agatę Fokt-Danielską przy Szkole Podstawowej im. Ludowego Wojska Polskiego w Parszowie

Kółko matematyczne działa w naszej szkole od września 2012 roku, kiedy to Świętokrzyski Kurator Oświaty dokonał pozytywnej oceny wniosku dotyczącego wprowadzenia w naszej szkole innowacji pedagogicznej "MAT... więcej >


Koło matematyczne prowadzone przez panią Barbarę Wasiak przy Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku

Koło matematyczne zapewnia każdemu uczniowi warunki do rozwoju zdolności matematycznych na miarę jego możliwości poznawczych. Przygotowuje uczniów do samodzielnego zdobywania wiedzy. Zapewnia kształcenie pro... więcej >


Kółko matematyczne prowadzone przez panią Ewelinę Banasiewicz przy Zespole Placówek Oświatowych, Szkole Podstawowej w Kozubowie

W zajęciach biorą udział uczniowie klasy IV. Celem zajęć jest rozwijanie u uczniów inteligencji wielorakiej ze szczególnym uwzględnieniem talentów matematycznych. Zainteresowanie dzieci matematyką i zachę... więcej >


Kółko matematyczno-przyrodnicze prowadzone przez panią Bożenę Sawicką przy Publicznej Szkole Podstawowej w Uścianach

Zajęcia odbywają się w dwóch grupach. Raz w tygodniu 1 godz. w klasach II - III i raz w tygodniu dla kl.IV. Poza tym w każdy poniedziałek prowadzę w klasach IV - VI lekcje metodą projektu - 2 godz. Zajęci... więcej >


Zajęcia wyrównawcze prowadzone przez panią Beatę Pryk przy Szkole Podstawowej nr 3 w Radlinie

Zajęcia wyrównawcze odbywają się w klasach czwartych i piątych, raz w tygodniu dla każdej z klas. Na zajęciach utrwalamy materiał głównie poprzez zabawę. Wykorzystujemy między innymi gry matematyczne i z... więcej >


Kółko matematyczne prowadzone przez panią Lucynę Komosę przy Prywatnej Szkole Podstawowej w Redzie

W zajęciach kółka matematycznego uczestniczą uczniowie kl. II, III i IV. Podczas nauki i zabawy uczniowie rozwijają zainteresowania matematyczne, logiczne myślenie, wyobraźnię przestrzenną i uczą się rozw... więcej >


Kółko matematyczne prowadzone przez panią Marię Kowalską przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pokrzywicy

Prowadzę koło matematyczne, na które uczęszcza 5 uczniów z klas IV-VI: 3 z IV, 1 z V i 1 z VI tj. 12,5% społeczności szkolnej. W opinii większości matematyka jest trudna i nudna oraz oderwana od rzeczywisto... więcej >


Kółko matematyczne prowadzone przez panią Dorotę Kożuch przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Rodakach

Koło matematyczne jest organizowane 2 razy w tygodniu po 1 godz.
- dla uczniów klasy VI (są to zajęcia mające na celu utrwalenie posiadanych już wiadomości i umiejętności oraz poszerzenie ich zakres... więcej >


Kółko matematyczne prowadzone przez panią Elżbietę Suszyło przy Szkole Podstawowej w Czelatycach

Na zajęcia "kółeczka" matematycznego uczęszczają uczennice, które lubią łamigłówki i gry matematyczne, oraz chętnie i szybko rozwiązują zadania. Potrafią również samodzielnie je układać i tworzą k... więcej >


Koło matematyczne prowadzone przez panią Elwirę Suchocką przy Szkole Podstawowej nr 14 w Rudzie Śląskiej

Uczniowie uczestniczący w zajęciach koła matematycznego mieli okazję rozwijać swoje zainteresowania matematyczne w innych warunkach niż na lekcji. Obowiązują tu inne formy pracy, swobodna atmosfera, współd... więcej >


Kółko matematyczno-przyrodnicze "Klub Myśliciela" prowadzone przez panią Iwonę Bereś przy Szkole Podstawowej nr 1 w Rzeszowie

W zajęciach kółka naukowego o nazwie "Klub Myśliciela" uczestniczą uczniowie z klas 2 szczególnie uzdolnieni w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych. Głównym celem zajęć jest rozwijanie zdolności ma... więcej >


Koło matematyczne prowadzone przez panią Małgorzatę Chorzępę przy Szkole Podstawowej nr 15 w Rzeszowie

Koło matematyczne (klasa IV b) ma na celu rozszerzanie wiedzy z przedmiotu zdobytej na lekcjach oraz rozwijanie zdolności, umiejętności i zainteresowań uczniów. Uzupełniamy zagadnienia poznane na lekcjach mat... więcej >


Kółko matematyczne prowadzone przez panią Monikę Dudzińską przy Szkole Podstawowej nr 1 w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sędziszowie

Podczas zajęć rozwijam kompetencje kluczowe uczniów klasy VI. Wykorzystujemy zbiory zadań zakupione przez szkołę specjalnie na te zajęcia oraz dodatkowe pomoce naukowe. Zajęcia cieszą się dużym zaintereso... więcej >


Kółko matematyczno-przyrodnicze prowadzone przez panią Agnieszkę Chrystyniak przy Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Ładnej

Na zajęciach kółka matematyczno-informatycznego łączymy przyjemne z pożytecznym, czyli odkrywamy, że matematyka może być łatwa ale również przyjemna. Uczniowie zdobywają teoretyczną i praktyczną wiedz... więcej >


Kółko matematyczne prowadzone przez panią Ewelinę Szemiot przy Szkole Podstawowej w Miejscu

Kółko matematyczne prowadzę w klasie III - 6 osób, IV ? 6 osób, V i VI - 12 osób.
Staram się prowadzić kółko w zróżnicowany sposób bardzo często poprzez zabawę. W ten sposób sama się nie prze... więcej >


Koło matematyczne prowadzone przez panią Ewelinę Siwiec-Gąsior przy Szkole Podstawowej nr 1 w Starachowicach

Szkolne koło matematyczne SP1 prowadzone jest w ramach projektu: "MATEMATYKA DA SIĘ LUBIĆ". Uczestnictwo w zajęciach daje uczniom możliwość samorealizacji, poszerzania własnych horyzontów, łączenia teori... więcej >


Koło matematyczne prowadzone przez panią Grażynę Maciejewską przy Szkole Podstawowej nr 14 im. Związków Zawodowych w Szczecinie

W naszej szkole koło matematyczne prowadzone jest przez 2 nauczycielki. P. Małgorzata Juszkiewicz prowadzi zajęcia w klasach czwartych i piątych, zaś p. Grażyna Maciejewska w klasach drugich, trzecich i szóst... więcej >


Koło matematyczne prowadzone przez panią Małgorzatę Juszkiewicz przy Szkole Podstawowej nr 14 im. Związków Zawodowych w Szczecinie

W naszej szkole koło matematyczne prowadzone jest przez 2 nauczycielki. P. Małgorzata Juszkiewicz prowadzi zajęcia w klasach czwartych i piątych, zaś p. Grażyna Maciejewska w klasach drugich, trzecich i szóst... więcej >


Koło matematyczne prowadzone przez panią Danutę Staśkowską przy Szkole Podstawowej nr 48 im. Wojsk Ochrony Pogranicza w Szczecinie

Na zajęciach koła uczniowie pogłębiają i poszerzają wiedzę z matematyki. Poznają twierdzenia i pojęcia wykraczające poza podstawę programową. Rozwiązują nietypowe zadania, zadania - zagadki, poznają z... więcej >


Kółko matematyczne prowadzone przez panią Małgorzatę Kulik przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 w Świebodzicach

Pracuję z uczniami klasy II, staram się urozmaicać zajęcia, proponuję miedzy innymi:
- zajęcia z komputerem (wykorzystuję programy i portale edukacyjne np. "Klik uczy liczyć", "Wehikuł czasu", "Niezw... więcej >


Kółko matematyczne prowadzone przez panią Marzannę Pałkę przy Szkole Podstawowej nr 9 im. bł. Jana Pawła II w Tarnobrzegu

W spotkaniach uczestniczą uczniowie klas czwartych i szóstych. Kółko przeznaczone jest zarówno dla uczniów zdolnych , jak również mających problem z matematyką.
Zadania i ćwiczenia udostępnione n... więcej >


Koło matematyczne prowadzone przez panią Małgorzatę Kiełbasę przy Katolickiej Szkole Podstawowej Towarzystwa Salezjańskiego w Toruniu

Mam przyjemność prowadzić koło matematyczne dla klas 4 i 5, w podziale na dwie grupy. Na kółko uczęszczają nie tylko uczniowie uzdolnieni matematycznie, ale i tacy, których staram się zarazić miłością ... więcej >


Kółko matematyczne prowadzone przez panią Marię Cymerlik przy Szkole Podstawowej nr 11 w Tychach

Zajęcia przeznaczone są dla uczniów klasy 1b. Uczestniczą w nich dzieci, które wykazują zainteresowanie zajęciami matematycznymi. Jest to prawie połowa tej klasy. W sposób zabawowy (klocki, karty, papierowe... więcej >


Kółko matematyczne prowadzone przez panią Barbarę Nagumowicz przy Publicznej Szkole Podstawowej w Zespole Szkół im. Polskich Noblistów w Walimiu

Głównym celem zajęć koła matematycznego jest rozbudzenie i kształtowanie zainteresowań matematycznych, rozwijanie uzdolnień oraz doskonalenie umiejętności matematycznych.
Podczas zajęć uczniowie ... więcej >


Kółko matematyczne prowadzone przez panią Hannę Połom przy Społecznej Szkole Podstawowej nr 12 im. Emanuela Bułhaka w Warszawie

Kółka matematyczne adresowane są do uczniów klas 2 i 3 (1 godzina tygodniowo dla każdej grupy).
Zajęcia mają na celu:
- rozwijanie zainteresowań i zdolności matematyczny w młodszym wieku szko... więcej >


Koło matematyczne prowadzone przez pana Konrada Jońskiego przy Społecznej Szkole Podstawowej nr 12 im. Emanuela Bułhaka w Warszawie

Koło jest skierowane do uczniów klas 4-6.
Zajęcia odbywają się w dwóch małych grupach. W klasie 4 i klasach 5-6 łącznie chodzi 15 osób.
Dzieci poprzez zabawę uczą się matematyki, rywalizuj... więcej >


Koło matematyczne prowadzone przez panią Elżbietę Biały przy Szkole Podstawowej im. 100-lecia Ruchu Ludowego w Wierzchosławicach

Głównym celem zajęć koła jest zastosowanie matematyki w życiu codziennym. Uczestnicy zajęć uczniowie klas Va i Vb przedstawiali najważniejsze wydarzenia (zapisane w systemie rzymskim) z historii Wierzchosł... więcej >


Koło matematyczne prowadzone przez panią Katarzynę Karatnik przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wieszczętach

Koło matematyczne w ZSP w Wieszczetach zrzesza osoby, które lubią matematykę, a jeszcze bardziej zastosowanie technologii informacyjnej w matematyce. Uczniowie są bardzo otwarci na nowe wyzwania i rządni nowyc... więcej >


kółko matematyczno-informatyczne prowadzone przez panią Ewę Widerę przy Szkole Podstawowej nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi przy Zespole Szkół nr 20 w Zabrzu

Kółko prowadzone jest dla uczniów klas IV i V szkoły podstawowej. Odbywa się dwa razy w tygodniu. Wszyscy uczestnicy pracują z dużym zaangażowaniem, rozwiązujemy różne zadania, zagadki oraz rebusy. Bardzo... więcej >


Kółko matematyczne prowadzone przez panią Elżbietę Soskę przy Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Stróżach

Kółko matematyczne prowadzone jest w naszej szkole drugi rok. Uczestniczą w nim uczniowie klasy II i III Szkoły Podstawowej zainteresowane matematyką i wykazujące zdolności w tym kierunku. Zajęcia odbywają ... więcej >


Grupa wyrównywania wiedzy z matematyki - ANANASY prowadzona przez panią Jolantę Rutkowską przy Szkole Podstawowej nr 10 im. Armii Krajowej w Żarach

Zajęcia prowadzone są dla uczniów klas czwartych i piątych mających trudności z matematyki. Uczniowie na zajęciach utrwalają wiadomości oraz uzupełniają braki w wiedzy i umiejętnościach z lat wcześniej... więcej >