Projekt CERTYFIKAT PRZYJACIELA MATEMATYCZNEGO ZOO
w roku szkolnym 2014/2015


W czwartej już edycji projektu wyróżniliśmy ponad osiemdziesiąt szkół, które w sposób szczególny uczestniczą w procesie rozwijania matematycznych umiejętności uczniów. Nadesłane przez Państwa hasła i wiersze, sprawozdania z działań kółek i fotorelacje publikujemy poniżej. Serdecznie gratulujemy.Wyróżnieni certyfikatami:


Kółko matematyczne prowadzone przez Panią Teresę Sosnę przy Szkole Podstawowej w Rogowie

Zajęcia z kółka matematycznego organizowane są dla uczniów klasy VI. Głównymi celami prowadzonych zajęć są:
- Rozwijanie u uczniów zainteresowań matematycznych
- Rozwijanie ... więcej >


Zajęcia matematyczne prowadzone przez Panią Annę Ziębę przy Zespole Szkół w Baniosze

Zajęcia matematyczne przeznaczone są dla uczniów klasy 4 szkoły podstawowej. Jednym z celów zajęć jest pobudzanie zainteresowań i rozwijanie umiejętności matematycznych dzieci. Ponieważ odb... więcej >


Koło Logicznego Myślenia prowadzone przez Panią Annę Chowańską przy Społecznej Szkole Podstawowej nr 4 w Białymstoku

Zajęcia Koła Logicznego Myślenia prowadzę w klasie pierwszej. Na naszych spotkaniach dzieci poznają tajniki matematyki oraz gier i zabaw logicznych. Same poszukują rozwiązań stawianych przed n... więcej >


Kółko matematyczne prowadzone przez Panią Barbarę Grabowską przy Szkole Podstawowej nr 47 im. J. K. Branickiego w Białymstoku

Na zajęciach kółka rozwiązujemy ciekawe zadania, przygotowujemy się do udziału w konkursach (ostatnio - Kangur 2015), za chwilę szkolny konkurs zadań logicznych, zgłębiamy tajniki tabliczki ... więcej >


Kółko matematyczne prowadzone przez Panią Iwonę Dybek przy Szkole Podstawowej nr 27 w Bielsku-Białej

Celem spotkań jest utrwalanie i poszerzanie wiadomości, nauka poprzez zabawę, origami matematyczne.... więcej >


Kółko matematyczne prowadzone przez Panią Elżbietę Głowacką przy Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Brzozie

Celem prowadzonego kółka jest poszerzanie wiadomości i umiejętności zdobywanych na lekcjach matematyki, przygotowanie do konkursów przedmiotowych, rozwijanie zainteresowań uczniów.... więcej >


Kółko matematyczne prowadzone przez Panią Katarzynę Fredyk przy Szkole Podstawowej nr 41 w Bydgoszczy

Kółko skierowane głównie dla klasy szóstej, dotyczące przygotowania do sprawdzianu szóstoklasisty. Na zajęcia uczęszczali również uczniowie klasy piątej. Oprócz tradycyjnych zadań i prob... więcej >


Kółko wyrównawcze prowadzone przez Panią Ewę Koczar przy Szkole Podstawowej nr 44 im. UNICEF w Bytomiu

Kółko wyrównawcze prowadzone jest dla uczniów klasy II b. Celem zajęć jest zniwelowanie braków w wiedzy i umiejętnościach uczniów. Dzieci mają do dyspozycji wiele gier logicznych i matematy... więcej >


Kółko matematyczne prowadzone przez Panią Wiesławę Zasławską przy Szkole Podstawowej im. Zdobywców Wału Pomorskiego w Chociwlu

Na kółko matematyczne uczęszczają dzieci, które interesują się matematyką. Na zajęciach korzystamy z różnych stron internetowych a także z podręczników, gramy w gry matematyczne. Dzieci... więcej >


Kółko matematyczne prowadzone przez Panią Agatę Nowak przy Szkole Podstawowej nr 15 w Chorzowie

Działalność matematyczna w klasie 1a związana jest z eksperymentem pedagogicznym na podstawie metody prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej. Klasa w zerówce brała udział w innowacji,osiągając wysok... więcej >


Kółko matematyczne prowadzone przez Panią Agnieszkę Rybicką przy Publicznej Szkole Podstawowej w Cieślach

Na koło matematyczne uczęszczają dzieci z klas 4-6 dzieci, które chcą poznawać i lepiej rozumieć matematykę. Podczas zajęć rozwiązujemy różne zdania logiczne i matematyczne. Bawimy się, ... więcej >


Kółko matematyczno - informatyczne prowadzone przez Panią Agnieszkę Froniewską przy Szkole Podstawowej w Drołtowicach

Komputer i nauka - kółko informatyczne, na którym wykorzystujemy wiedzę z różnych dziedzin, ale w szczególności z matematyki. Rozwijamy swoje zainteresowania poprzez pracę w Excelu, poznajemy... więcej >


Kółko matematyczno - przyrodnicze prowadzone przez Pana Józefa Świczewskiego przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Dytmarowie

Poszerzanie wiedzy o matematyce, wykorzystanie wiedzy matematycznej w życiu codziennym, poznawanie istoty zjawisk przyrodniczych w otaczającym nas świecie.... więcej >


Kółko matematyczno-przyrodnicze prowadzone przez Panią Teresę Gancarz przy Szkole Podstawowej w Futorach

Uczniowie rozwiązują zadania różnymi metodami, często sami proponują rozwiązania, ilustrują je, organizują dla siebie konkursy matematyczno-przyrodnicze. Ulubioną zabawą matematyczną są d... więcej >


Kółko matematyczne prowadzone przez Panią Wiesławę Piotrkowską przy Szkole Podstawowej nr 23 w Gliwicach

Kółko skupia dzieci pragnące rozwijać swoje pasje i zainteresowania z dziedziny matematyczno-przyrodniczej. Na zajęciach dzieci pracują w grupach zadaniowych. Celem nadrzędnym jest rozbudzenie ... więcej >


Kółko matematyczne prowadzone przez Panią Elżbietę Trznadel przy Zespole Szkół Społecznych im. Jana Pawła II w Lipnicy Dolnej

Kółko matematyczne prowadzone jest dla uczniów klasy II. W trakcie zajęć uczniowie doskonalą swoją wiedzę i zdolności matematyczne. Poprzez rozwiązywanie zadań, analizowanie ich treści, sp... więcej >


Kółko matematyczne prowadzone przez Panią Agnieszkę Gabryś przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Jawiszowicach

W trakcie zajęć realizujemy tematykę rozwijającą zdolności matematyczne. Przygotowujemy się do konkursów, korzystamy z różnych stron internetowych, gramy w gry logiczne, rozwiązujemy łamig... więcej >


Kółko matematyczne prowadzone przez Panią Reginę Żak przy Szkole Podstawowej nr 10 w Jeleniej Górze

Celem kółka matematycznego jest rozwijanie zdolności logicznego myślenia, rozbudzenie ciekawości i dociekliwości matematycznej, doskonalenie umiejętności rozwiązywania zadań typowych i niety... więcej >


Kółko matematyczne prowadzone przez Panią Jolantę Rabczak przy Szkole Podstawowej im. płk Czesława Mączyńskiego w Kaszycach

Kółko matematyczne jest prowadzone w ramach zajęć karcianych. Celem tych zajęć jest wyrównywanie braków, utrwalenie wiadomości oraz rozwijanie zdolności matematycznych u uczniów jak równie... więcej >


Kółko matematyczne prowadzone przez Panią Elżbietę Malinę przy Szkole Podstawowej nr 48 im. Juliusza Ligonia w Katowicach

Raz w tygodniu uczniowie klas drugich i trzecich spotykają się, by poćwiczyć swoje matematyczne umiejętności. Rozwiązują zadania, zagadki, łamigłówki matematyczne, grają w gry. Bardzo czę... więcej >


Kółko matematyczne prowadzone przez Panią Beatę Mąsior przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Katowicach

Uczniowie poznają programy edukacyjne i uczą się programować w środowisku Baltie. Na zajęcia uczęszczają uczniowie klas 1-3.... więcej >


Kółko matematyczne prowadzone przez Panią Magdalenę Flisiak-Syrokę przy Szkole Podstawowej im. M. Kuncewiczowej w Rzeczycy

Koło matematyczne mające na celu zainteresowanie uczniów matematyką, utrwalające wiedzę i umiejętności niezbędne na sprawdzianie szóstoklasisty. Koło odbywa się zarówno w sali lekcyjnej ... więcej >


Kółko matematyczne prowadzone przez Panie: Małgorzatę Mazur i Marzenę Wojewódzką  przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Kielcach

Na zajęciach można poserfować na stronie Matematycznego ZOO, zagrać w szachy, waraby, w Memory. Można poukładać puzzle, radosne sześciany Happy, układanki płaskie i przestrzenne. Można też... więcej >


Kółko matematyczno-informatyczne prowadzone przez Panie: Ilonę Kot-Iwan i Agatę Żółtak przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 17 Specjalnych w Kielcach

Kółko ma na celu:
- wyrównywanie braków edukacyjnych,
- rozwijanie zainteresowań przedmiotem,
- stosowanie algorytmów i tworzenie krótkich animacji w programie Scratch.... więcej >


Kółko matematyczne prowadzone przez Panią Katarzynę Okoń przy Szkole Podstawowej nr 4 w Kołobrzegu

Kółko jest przeznaczone dla uczniów klas I. Z wielką chęcią dzieci manipulują, ważą, mierzą, przeliczają. Chętnie uczą się przez zabawę - zabawa w sklep - obliczenia pieniężne. Zapał... więcej >


Kółko matematyczne prowadzone przez Panią Alicję Gawrońską przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Koźminie Wielkopolskim

Zajęcia kółka matematycznego odbywają się w trzech grupach. Uczniowie klas IV i V na zajęciach przygotowywali się do różnych konkursów m. in. Pangea, Międzynarodowego Konkursu "Kangur Mate... więcej >


Kółko matematyczne prowadzone przez Panią Agnieszkę Barczyk przy Szkole Podstawowej nr 25 im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie

W zajęciach kółka uczestniczą czwartoklasiści i piątoklasiści. Uczniowie doskonalą i rozwijają swoje umiejętności matematyczne podczas rozwiązywania zadań tekstowych, zagadek, łamigłów... więcej >


Klub Zdolnej Sówki prowadzony przez Panią Kamilę Muc-Buczyńską przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Kudowie-Zdroju

Kółko nosi nazwę "KLUBU ZDOLNEJ SÓWKI (KZS)". Uczęszczają na nie uczniowie klas I-III choć i z sentymentu pojawiają się starsi uczniowie. W trakcie zajęć pogłębiamy wiadomości i umiejęt... więcej >


Kółko matematyczne prowadzone przez Panią Joannę Duszak przy Szkole Podstawowej w Dąbrówce

Kółko matematyczne prowadzone jest z uczniami klasy II i III uzdolnionymi matematycznie. Podczas zajęć wykorzystywane są gry matematyczne na płytach CD oraz dostępne na platformach edukacyjnych... więcej >


Kółko matematyczne prowadzone przez Panią Ewę Galas przy Szkole Podstawowej w Ślęzanach

W zajęciach koła matematycznego uczestniczy 7 uczniów klasy V oraz 3 uczniów klasy VI.
Na zajęciach uczniowie doskonalą zdobyte wcześniej wiadomości i umiejętności, zdobywają wiedzę... więcej >


Kółko matematyczne prowadzone przez Panią Joannę Bogacką przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lewinie Kłodzkim

Uczniowie rozwiązują różnego typu zadania, zagadki matematyczne, uczą się rozwiązywać sudoku. Poznają ciekawostki matematyczne, różne sposoby rozwiązywania zadań. Sami układają zadania ... więcej >


Kółko matematyczne prowadzone przez Panią Krystynę Pecynę przy Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej w Lipinach

Przygotowanie uczniów do konkursów matematycznych na różnych szczeblach oraz do sprawdzianu. Rozwiązywanie zadań utrwalających przed klasówkami.... więcej >


Kółko matematyczne prowadzone przez Panią Aleksandrę Grzybacz przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Dytmarowie

Celem działalności kółka jest rozwijanie zainteresowań matematyką.... więcej >


Zajęcia wyrównawcze z matematyki prowadzone przez Panią Agnieszkę Moskwę przy Szkole Podstawowej w Płóczkach Górnych

Wyrównanie braków edukacyjnych z zakresu edukacji matematycznej, zachęcenie ucznia do zwiększenia wysiłku w uczeniu się matematyki.... więcej >


Kółko matematyczne prowadzone przez Panią Magdalenę Grzelczak przy Szkole Podstawowej Specjalnej nr 168 w Zespole Szkół Specjalnych nr 5 w Łodzi

W zajęciach uczestniczą uczniowie klasy IV-VI szkoły podstawowej. W czasie spotkań dzieci rozwiązują różnorodne zadania matematyczne korzystając z programów komputerowych i platform multimed... więcej >


Kółko matematyczne prowadzone przez Panią Małgorzatę Gizę przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Chmielewie

Kółko matematyczne prowadzone jest dla 6 piątoklasistów. Uczniowie mają do dyspozycji komputery stacjonarne oraz laptopy z dostępem do Internetu, tablicę interaktywną, drukarki i inny sprzęt ... więcej >


Kółko matematyczne prowadzone przez Panią Barbarę Rydz przy Zespole Szkół im. Orła Białego w Kobylanach

W roku szkolnym 2014/15 prowadzę koło matematyczne z uczniami klasy VI. W trakcie zajęć uczniowie doskonalą swoją wiedzę i zdolności matematyczne. Poprzez rozwiązywanie zadań, analizowanie i... więcej >


Kółko matematyczne prowadzone przez Panią Paulinę Dzik przy Publicznej Szkole Podstawowej w Mirowie

Kółko matematyczne "Przed sprawdzianem" jest przeznaczone dla uczniów klas szóstych szkoły podstawowej.Głównym celem zajęć jest przygotowanie uczniów do sprawdzianu szóstoklasisty. Uczniowi... więcej >


Kółko matematyczne prowadzone przez Panią Agnieszkę Michalczyk przy Szkole Podstawowej w Młochowie

Na kółku matematycznym uczniów klas 1-3, uczniowie poznają możliwości zabawy z matematyką różnymi atrakcyjnymi sposobami, m.in. korzystają z portalu Matzoo. Najbardziej podobają im się zad... więcej >


Kółko matematyczne prowadzone przez Panią Elżbietę Babiak przy Szkole Podstawowej w Odrzechowej

Zajęcia przeznaczone są dla uczniów klas IV - VI
z podziałem na grupy wiekowe. Dzieci poprzez gry dydaktyczne, interaktywne zadania itp. doskonalą umiejętności matematyczne. Spotkania od... więcej >


Kółko matematyczne prowadzone przez Panią Jolantę Kaliską przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Ostrowcu Świętokrzyskim

Z zasobów matzoo.pl korzystam ze swoimi pierwszakami dość często. Zaczęliśmy w ubiegłym roku, kiedy dzieci były w zerówce. Dodawanie zwierzaków sprawiało im wielką frajdę. Obecnie wykorzy... więcej >


Kółko matematyczne prowadzone przez Panią Agnieszkę Stajek przy Niepublicznej Szkole Podstawowej im. S. Konarskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim

W zajęciach koła matematycznego uczestniczą uczniowie klasy czwartej. Spotykamy się raz w tygodniu.
Główne cele zajęć to:
- rozbudzanie i kształtowanie zainteresowań matematycz... więcej >


Kółko matematyczne prowadzone przez Panią Bogusławę Woźniak przy Publicznej Szkole Podstawowa nr 4 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

W zajęciach kola matematycznego uczestniczą uczniowie klasy IV-VI szkoły podstawowej pragnący rozwijać zainteresowania matematyczne. W czasie spotkań dzieci rozwiązują różnorodne zadania mat... więcej >


Kółko matematyczno-informatyczne prowadzone przez Panią Marzannę Janoś przy Szkole Podstawowej im. ks. Teodora Korcza w Ostrowie Wielkopolskim

Podczas zajęć uczniowie bardzo chętnie pogłębiają swoją wiedzę i umiejętności poprzez rozwiązywanie różnorodnych zadań w tym ze strony matzoo.pl. Dzięki temu osiągają wyższe wyniki w... więcej >


Kółko matematyczne prowadzone przez Panią Annę Kubalkę przy Szkole Podstawowej w Antoniowie

Na zajęciach z kółka rozwijamy zdolności zarówno uczniów zdolnych jak i tych słabszych tak, aby każdy mógł uwierzyć w swoje możliwości. Zajęcia odbywają się w sali komputerowej z tabli... więcej >


Kółko matematyczne prowadzone przez Panią Beatę Zakrzewską przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Ożarowie Mazowieckim

Są to zajęcia promujące matematykę i jej powszechne zastosowanie. Rozwijamy na nich uzdolnienia i przełamujemy utarte stereotypy, że matematyka to nauka trudna i niedostępna.... więcej >


Kółko matematyczne prowadzone przez Panią Agatę Fokt-Danielską przy Szkole Podstawowej im. Ludowego Wojska Polskiego w Parszowie

Zajęcia przeznaczone są dla uczniów klas IV - VI. Ich celem jest utrwalenie i usystematyzowanie wiadomości zdobytych na lekcjach matematyki. Dodatkowo uczniowie klasy VI przygotowywali się do spr... więcej >


Kółko matematyczne prowadzone przez Panią Agnieszkę Stawicką przy Szkole Podstawowej nr 13 im. Jana Brzechwy w Płocku

Praca nad doskonaleniem wiadomości i umiejętności matematycznych. Rozwijanie zainteresowania matematyką praktyczną. Ciekawostki matematyczne, gry dydaktyczne planszowe i interaktywne. Praca z pl... więcej >


Kółko matematyczne prowadzone przez Panią Iwonę Kociańską przy Szkole Podstawowej nr 4 im. ks. Jana Twardowskiego w Przemyślu

Kółko rozwija wiadomości i umiejętności uczniów poprzez ciągłą pracę, rozwiązywanie zadań, myślenie logiczne. Dzięki stronie matzoo uczniowie w łatwy i przyjemny sposób poszerzają i u... więcej >


Kółko matematyczne prowadzone przez Panią Ewę Wiercioch przy Szkole Podstawowej im. Ludowego Wojska Polskiego w Puławach

Na zajęcia kółka matematycznego uczęszczają chętni uczniowie z klasy III o zainteresowaniach matematycznych. W czasie zajęć przygotowujemy się do konkursu matematycznego " Kangur", rozwiązuj... więcej >


Kółko matematyczne prowadzone przez Panią Barbarę Staciwę przy Szkole Podstawowej im. Cypriana Godebskiego w Raszynie

Kółko prowadzę dla uczniów kl. 5 i 6. Na zajęciach uczniowie ugruntowują zdobytą już wiedzę, jak również poszerzają swoje wiadomości i umiejętności matematyczne. Na zajęciach często w... więcej >


Kółko matematyczne prowadzone przez Panią Elżbietę Rędziak przy Szkole Podstawowej im. Cypriana Godebskiego w Raszynie

Poszerzenie wiadomości objętych podstawą programową. Przygotowanie do konkursów matematycznych. Realizacja projektu matematycznego - Mistrz matematyki.... więcej >


Kółko matematyczne prowadzone przez Panią Katarzynę Bilską przy Szkole Podstawowej im. Cypriana Godebskiego w Raszynie

Na zajęciach koła matematycznego rozwiązujemy zadania tekstowe rozwijające zainteresowania uczniów. Ćwiczenia na Matzoo wykorzystujemy na "rozgrzewkę" na początku zajęć. Uczniowie startując... więcej >


Kółko matematyczne prowadzone przez Panią Agnieszkę Koprulu przy Szkole Podstawowej im. Cypriana Godebskiego w Raszynie

Rozwijanie zdolności matematycznych. Poszerzanie wiadomości dotyczących matematyki. Nauka systematyczności.... więcej >


Kółko matematyczne prowadzone przez Panią Darię Jagłę przy Szkole Podstawowej nr 1 w Rawiczu

Kółko rozwijające zainteresowanie uczniów matematyką. Na zajęciach uczniowie grają w gry matematyczne, korzystają ze stron internetowych matematycznego ZOO, programów komputerowych.
Za... więcej >


Kółko matematyczne prowadzone przez Panią Elżbietę Suszyło przy Publicznej Szkole Podstawowej w Czelatycach

Kółko matematyczne w naszej małej szkole skupia 7 uczniów z klas 4-6. Główny cel tych zajęć, to pokazanie uczniom bogactwa matematyki, różnorodności zastosowań oraz podkreślenie jej przyd... więcej >


Zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczno- przyrodnicze prowadzone przez Panią Karinę Orłowską przy Szkole Podstawowej z oddziałami integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Rudzie Bugaj

W ramach projektu "Dobry start-to sukces w przyszłości" z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki prowadzę dwa rodzaje zajęć, w czterech oddzielnych grupach:
- zajęcia rozwijające zaintere... więcej >


Zajęcia wyrównawcze matematyczno-informatyczne prowadzone przez Panią Karinę Orłowską przy Szkole Podstawowej z oddziałami integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Rudzie Bugaj

W ramach projektu "Dobry start-to sukces w przyszłości" z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki prowadzę dwa rodzaje zajęć, w czterech oddzielnych grupach:
- zajęcia rozwijające zaintere... więcej >


Kółko matematyczne prowadzone przez Panią Irenę Kudybę przy Szkole Podstawowej im. kpt. Władysława Ważnego w Rudzie Różanieckiej

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu, ponieważ są one przeprowadzane osobno dla uczniów klasy I a i I b oraz osobno dla uczniów klasy II i III. Uczniowie na zajęciach nie tylko doskonalą ... więcej >


Kółko matematyczne prowadzone przez Panią Elwirę Śliwińską przy Szkole Podstawowej nr 14 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Rudzie Śląskiej

Koło matematyczne jest przeznaczone dla uczniów klasy VI szkoły podstawowej. Głównym celem jest poszerzenie wiedzy i rozwijanie zainteresowań matematyką. W czasie zajęć uczniowie poznają pra... więcej >


Kółko matematyczne prowadzone przez Panią Agnieszkę Piotrowską przy Zespole Szkół w Nebrowie Wielkim

Na zajęciach rozwiązujemy łamigłówki matematyczne, krzyżówki, zadania o podwyższonym stopniu trudności. Przygotowujemy się do udziału w konkursach oraz organizujemy konkurs powiatowy w nasz... więcej >


Kółko matematyczne prowadzone przez Panią Magdalenę Barszczyk przy Szkole Podstawowej w Sernikach

Kółko ma charakter dydaktyczno - wyrównawczy. Często wykorzystujemy na zajęciach portal Matematyczne Zoo w celu utrwalenia treści i umiejętności uczniów.... więcej >


Kółko matematyczne prowadzone przez Panią Mariolę Chmielewską przy Szkole Podstawowej w Starych Proboszczewicach

Podczas koła uczniowie przygotowują się do konkursów matematycznych. Rozwiązują zadania rozwijające umiejętności logicznego myślenia, ale również samodzielnie układają treści zadań, kr... więcej >


Kółko matematyczne prowadzone przez Panią Teresę Kurzynę przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Stróży

- rozwijanie zdolności matematycznych;
- rozwiązywanie nietypowych i niezwykłych zadań matematycznych;
- rozwiązywanie zagadek logicznych... więcej >


Kółko matematyczne prowadzone przez Panią Małgorzatę Nowaczek przy Publicznej Sześcioletniej Szkole Podstawowej im. gen. Józefa Bema w Suszu

Kółko jest przeznaczone dla uczniów klasy IV. Dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach. Działalność kółka obejmuje zarówno przygotowanie dzieci do konkursów matematycznych jak i pokazanie i... więcej >


Kółko matematyczne prowadzone przez Panią Iwonę Berdak przy Szkole Podstawowej im. Juliana Tuwima w Wielączy Kolonii

Dodatkowe zajęcia matematyczne prowadzone są z uczniami klasy I. Odbywają się w sali lekcyjnej z wykorzystaniem laptopa i tablicy interaktywnej. Założeniem tych zajęć jest zachęcanie uczniów... więcej >


Kółko matematyczne prowadzone przez Panią Danutę Staśkowską przy Szkole Podstawowej nr 48 im. Wojsk Ochrony Pogranicza w Szczecinie

Na zajęciach koła uczniowie poszerzają wiedzę zdobytą na lekcjach matematyki, poznają nowe pojęcia i twierdzenia; uczniowie uczą się poprzez zabawę, wykonują modele brył, korzystają ze st... więcej >


Kółko matematyczne prowadzone przez Panią Bernadettę Łukojć przy Szkole Podstawowej nr 5 im. Henryka Sienkiewicza w Szczecinie

Koło matematyczne prowadzone jest dla uczniów klasy 4b. Na zajęciach uczniowie rozwijają logiczne i twórcze myślenie. Rozwiązują zadania problemowe, zagadki i łamigłówki oraz grają w gry d... więcej >


Kółko matematyczne prowadzone przez Panią Małgorzatę Bondyrę przy Zespole Szkół Samorządowych w Tereszpolu Zaorendzie

W zajęciach uczestniczą uczniowie klasy VI. Koło ma na celu przygotowanie uczniów do sprawdzianu w klasie VI, a także pomoc uczniom mającym problemy w nauce z tego przedmiotu.... więcej >


Kółko matematyczne prowadzone przez Panią Małgorzatę Skibę przy Zespole Szkół Samorządowych im. Jana Pawła II w Tereszpolu-Zaorendzie

W zajęciach biorą udział uczniowie z kl. III SP, rozwijają zainteresowania matematyczne, uczą się logicznego myślenia rozwiązując zagadki, łamigłówki matematyczne, zadania niestandardowe i... więcej >


Kółko matematyczno-logiczne prowadzone przez Panią Krystynę Parys przy Kanadyjskiej Szkole Podstawowej nr 84 w Warszawie

Na kole rozwiązujemy trudniejsze problemy matematyczne, przygotowujemy się do konkursów i rozwiązujemy łamigłówki.
Sporadycznie mamy dostęp do komputera.... więcej >


Kółko matematyczno-informatyczne prowadzone przez Panią Danutę Graczyk przy Prywatnej Szkole Podstawowej nr 108 w Warszawie

Przygotowanie do konkursów matematycznych, informatyka - poznanie nowych programów.... więcej >


Kółko matematyczne prowadzone przez Panią Annę Sygnowską przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 87 im. 7 PP AK "Garłuch" w Warszawie

Koło matematyczne skupia uczniów wykazujących uzdolnienia matematyczne, jak również zainteresowanych matematyką. Celem zajęć jest uruchomienie możliwie wszystkich zmysłów w dążeniu do roz... więcej >


Kółko matematyczne prowadzone przez Panią Sylwię Szczepaniak przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie

Koło prowadzone jest od trzech lat. Obecnie w zajęciach koła, które odbywają się cyklicznie, uczestniczy 9 dzieci z klasy III. Celem głównym koła jest rozwijanie zainteresowań matematycznych... więcej >


Kółko matematyczno - informatyczne prowadzone przez Panią Agnieszkę Paterę przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Jaworowie

W roku szkolnym 2014/15 zamiast tradycyjnego koła matematycznego w naszej szkole zaczęło swą działalność koło matematyczno - informatyczne. Bierze w nim udział 16 uczniów z klas IV - V. Ma o... więcej >


Kółko matematyczne prowadzone przez Panią Lucynę Nagengast przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Bądeczu

Głównym celem kółka jest rozbudzenie i kształtowanie zainteresowań matematycznych, rozwijanie uzdolnień i doskonalenie umiejętności matematycznych, wzbogacanie logicznego i kreatywnego myśle... więcej >


Kółko matematyczno-informatyczne prowadzone przez Panią Ewę Widerę przy Szkole Podstawowej nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi w Zabrzu

Zajęcia komputerowe z zakresu podstaw obsługi komputera oraz zajęcia matematyczne z wykorzystaniem narzędzi multimedialnych.... więcej >


Kółko matematyczne prowadzone przez Panią Annę Rybierską przy Szkole Podstawowej w Braszowicach

W zajęciach uczestniczą uczniowie klasy IV i V. Wspólnie nie tylko rozwijamy swoje umiejętności matematyczne, ale również integrujemy się i spędzamy czas w miłej atmosferze.... więcej >


Kółko matematyczne prowadzone przez Panią Weronikę Bartkowiak przy Publicznej Szkole Podstawowej w Ziminie

Na zajęciach koła matematycznego w naszej szkole spotykamy się w każdy poniedziałek. Uczniowie podczas zajęć ćwiczą umiejętność logicznego myślenia, doskonalą swoje umiejętności matema... więcej >


Kółko matematyczne prowadzone przez Panią Jolantę Rutkowską przy Zespole Szkół w Żarach

W zajęciach uczestniczą uczniowie klas IV-VI, są to zajęcia dla uczniów mających trudności z matematyki.... więcej >


Kółko matematyczne prowadzone przez Panią Martę Czerniak przy Zespole Szkół w Żółwinie

W zajęciach koła matematycznego uczestniczy cała klasa 3, którą uczę. W ramach zajęć przygotowujemy się do konkursu "Kangur", rozwiązujemy ciekawe zadania dla bystrzaków, pracujemy z piktog... więcej >