Projekt CERTYFIKAT PRZYJACIELA MATEMATYCZNEGO ZOO
w roku szkolnym 2013/2014


Informujemy, że certyfikaty zostały wysłane Pocztą Polską na adresy Państwa szkół. Należy się ich spodziewać w tygodniu począwszy od 9 czerwca - prosimy wyglądać listonosza ;)


Wyróżnieni certyfikatami:


Kółka matematyczno-informatyczne i matematyczno-przyrodnicze prowadzone przez panią Karinę Orłowską przy Szkole Podstawowej z oddziałami integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Aleksandrowie Łódzkim

Zajęcia wyrównawcze matematyczno- komputerowe z wykorzystaniem TIK i matematycznych platform edukacyjnych on-line prowadzę w trzech oddzielnych grupach dla klasy IV, V i VI. Celem zajęć jest zni... więcej >


Kółko matematyczne prowadzone przez panią Annę Ziębę przy Zespole Szkół w Baniosze

Koło matematyczne jest przeznaczone dla uczniów klas szóstych szkoły podstawowej. Głównym celem zajęć jest przygotowanie uczniów do sprawdzianu szóstoklasisty. W związku z tym do tej pory d... więcej >


Kółko matematyczne prowadzone przez panią Małgorzatę Jabłońską przy Szkole Podstawowej nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku

Zajęcia obejmują gry dostosowane do wieku uczestników (kl. III) oraz ich zainteresowań i możliwości. Są to gry planszowe, karciane, zręcznościowe rozwijające logiczne myślenie, wyobraźnię... więcej >


Kółko matematyczne prowadzone przez panią Lidię Latochę przy Publicznej Szkole Podstawowej w Bielczy

Kółko liczy 16 osób podzielonych na dwie grupy. W każdy poniedziałek tygodnia odbywają się zajęcia z jedną z grup. Lekcje kółka zorganizowane są w klasie lub pracowni komputerowej, gdzie u... więcej >


Kółko matematyczne prowadzone przez panią Agnieszkę Rybicką przy Publicznej Szkole Podstawowej w Cieślach

Rozwiązywanie ciekawych zadań, zagadek, łamigłówek matematycznych. Wykonywanie brył z papieru i szkieletów brył z różnych elementów.
Gra w gry matematyczne w Internecie np. matzoo.pl... więcej >


Kółko matematyczne prowadzone przez panią Marzenę Półtoranos przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borkowie

Prowadzę koło matematyczne dla klas IV - VI. Zapisanych na kółko jest 16 osób, regularnie uczęszcza około 10 uczniów. Przygotowujemy się do Sprawdzianu po VI klasie i konkursów matematycznyc... więcej >


Kółko matematyczno- informatyczne prowadzone przez panią Annę Cocińską przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Brzegu Dolnym

Uczniowie uczestniczący w zajęciach koła matematycznego mogli rozwijać swoje zainteresowania matematyczne w innych warunkach niż na lekcji. Obowiązywały zupełnie inne formy pracy, swobodna atm... więcej >


Kółko matematyczne prowadzone przez panią Katarzynę Fredyk przy Szkole Podstawowej nr 41 w Bydgoszczy

Rozwiązywanie nietypowych zadań, tworzenie własnych zadań, rozwiązywanie zadań przygotowujących do konkursów i sprawdzianu szóstoklasisty, zajęcia praktyczne (budowanie, konstruowanie, skła... więcej >


Kółko matematyczne prowadzone przez panią Ewę Koczar przy Szkole Podstawowej nr 44 im. UNICEF w Bytomiu

Kółko wyrównawcze prowadzone jest dla uczniów klasy Ib. Podczas zajęć dzieci doskonalą wiadomości i umiejętności zdobyte na lekcji. Uczniowie mają do dyspozycji wiele gier logicznych i mate... więcej >


Kółko matematyczne prowadzone przez panią Martę Brodę i panią Ewę Konieczną przy Szkole Podstawowej w Pogwizdowie

Na zajęciach staramy się otoczyć opieką i zapewnić uczniom rozwijanie umiejętności i poszerzanie zakresu wiadomości. Uświadamiamy uczniom, że matematyka jest bardzo użyteczna. Aby pobudzić... więcej >


Kółko matematyczne prowadzone przez panią Krzysztofę Piłat przy Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym w Corku

Szkoła działająca poza granicami Polski- nauczanie uzupełniające. Brak matematyki w planie lekcji. Aby pomóc dzieciakom zorganizowaliśmy dodatkowe zajęcia dla chętnych, aby pomóc im z ich tr... więcej >


Kółko matematyczne prowadzone przez panią Marzenę Majewską i panią Katarzynę Warchoł przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Czyżówce

Wszyscy uczniowie naszej szkoły bardzo chętnie korzystają z innych , niż książkowe możliwości pogłębiania swoich umiejętności oraz zainteresowań. Szczególnie chętnie rozszerzają i utrw... więcej >


Kółko matematyczne prowadzone przez panią Agnieszkę Włodarczyk przy Szkole Podstawowej w Mielenku Drawskim

Nasze zajęcia odbywają się w klasie matematycznej. Mamy do dyspozycji laptopy dla uczniów więc mogę prowadzić zajęcia z wykorzystaniem właśnie tego sprzetu i strony jaką jest MatZoo. Nasza ... więcej >


Kółko matematyczne prowadzone przez panią Marzenę Dąbrowską przy Szkole Podstawowej w ZS w Łęgu Probostwie

Na koło uczęszczają uczniowie klasy szóstej. W tym roku w związku z tym, szczególnie interesowały nas strony, dzięki którym moglibyśmy utrwalić materiał przed sprawdzianem. Niewątpliwie ... więcej >


Kółko matematyczno-informatyczne prowadzone przez panią Marzenę Budną przy Szkole Podstawowej w Dzierzgowie

Strona matzoo.pl jest lubiana przez uczniów i chętnie wykorzystywana zarówno przy poznawaniu nowego materiału jak i utrwalaniu znanego. Wykonywanie ćwiczeń i otrzymywanie natychmiastowej informa... więcej >


Kółko matematyczne prowadzone przez panią Jadwigę Roman przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Borkowie

Zajęcia rozwijające z matematyki przeznaczone były początkowo dla jednego ucznia, realizującego indywidualny program z matematyki. Głównym celem tych zajęć było ułatwienie uczniowi zdobycia... więcej >


Kółko matematyczne prowadzone przez Urszulę Kamińską przy Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Rzeczycy

Zajęcia prowadzone są dla uczniów klas IV - VI, chcących rozwijać swoje zainteresowania matematyczne. Uczniowie uczęszczający na te zajęcia korzystali z gier dydaktycznych i programów multime... więcej >


Kółko matematyczne prowadzone przez panią Monikę Filipkowską przy Szkole Podstawowej im. dra Mateusza Chełmońskiego w Adamowiźnie

Klasa IIb systematycznie uczy się i bawi z Matematycznym Zoo. W naszej sali mamy laptopy na każdej ławce i dostęp do internetu. Raz w tygodniu matzoo.pl staje się naszą ulubioną stroną. Przej... więcej >


Kółko matematyczne prowadzone przez panią Ewę Raboł przy Zespole Szkół w Wierzbnej - Szkoła Filialna w Tywoni

Kółko obejmuje wszystkich uczniów klasy I SP. Dzieci uczą się matematyki poprzez zabawę a przy tym ćwiczą zdrową rywalizację i pracują z komputerem. Zajęcia odbywają się w wyznaczonych t... więcej >


Kółko matematyczne prowadzone przez panią Reginę Żak przy Szkole Podstawowej nr 10 w Jeleniej Górze

Celem kółka matematycznego jest rozwijanie zdolności logicznego myślenia, rozbudzenie ciekawości i dociekliwości matematycznej, doskonalenie umiejętności rozwiązywania zadań typowych i niety... więcej >


Kółko matematyczne "Odkrywcy matematyki" prowadzone przez panią Agnieszkę Górską przy Szkole Podstawowej w Gniechowicach

Rok szkolny 2013/2014 to drugi rok realizacji projektu "Kuźnia Talentów". Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W zajęciach od wrześ... więcej >


Kółko matematyczne "Spotkania z matematyką" prowadzone przez panią Małgorzatę Mazur i panią Marzenę Wojewódzką przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Kielcach

Kółko "Spotkania z matematyką" Na naszych spotkaniach rozwijamy wyobraźnię i logiczne myślenie: gramy w szachy, memory, budujemy z małym konstruktorem, tworzymy symetryczne wycinanki, ozdabiam... więcej >


Kółko matematyczne prowadzone przez panią Iwonę Kot-Iwan i panią Agatę Żółtak przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 17 w Kielcach

Uczniowie z niepełnosprawnością umysłową na dodatkowych zajęciach z matematyki wyrównują braki edukacyjne poprzez doskonalenie sprawności rachunkowej i rozwiązywanie zadań tekstowych. Zaję... więcej >


Kółko matematyczne prowadzone przez panią Wiolettę Fedak przy Szkole Podstawowej w Zespole Kształcenia i Wychowania w Bielkówku

Podczas zajęć uczniowie klasy VI przygotowywali się do sprawdzianu szóstoklasisty.W czasie zajęć wszyscy uczestnicy kółka przygotowywali się do licznych konkursów matematycznych na szczeblu ... więcej >


Kółko matematyczne prowadzone przez panią Iwonę Kulczycką przy Szkole Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Kołodziejewie

Kółko składa się z uczniów zainteresowanych matematyką, ma na celu wdrożyć ich w świat matematyki, wyłowić uczniów uzdolnionych matematycznie i pokazać im, że ta dziedzina nauki otwiera ... więcej >


Kółko matematyczne prowadzone przez panią Alicję Gawrońską przy Szkole Podstawowej nr 3 im. K. Makuszyńskiego w Koźminie Wielkopolskim

Podczas kółka dla uczniów klas szóstych przygotowano uczniów do sprawdzianu po szkole podstawowej oraz do III Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego. Uczniowie klas czwartych przygotowywali proj... więcej >


Kółko matematyczne prowadzone przez panią Agnieszkę Barczyk przy Szkole Podstawowej nr 25 im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie

W zajęciach kółka uczestniczą czwartoklasiści, piątoklasiści i szóstoklasiści. Uczniowie doskonalą i rozwijają swoje umiejętności matematyczne podczas rozwiązywania zadań konkursowych i... więcej >


Kółko matematyczne prowadzone przez panią Elżbietę Książek i pana Tomasza Andrzejczaka przy Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym przy Ambasadzie RP w Londynie

Witam serdecznie,

Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w Londynie jest szkołą dla dzieci i młodzieży polskiej przebywającej czasowo na terenie Wielkiej Brytanii, realizuj... więcej >


Kółko matematyczne prowadzone przez panią Magdalenę Grzelczak przy Zespole Szkół Specjalnych nr 5 w Łodzi

W zajęciach uczestniczą uczniowie klasy IV-VI szkoły podstawowej. W czasie spotkań dzieci rozwiązują różnorodne zadania matematyczne, tworzą prace wykorzystując technikę origami, grają w g... więcej >


Kółko matematyczno- informatyczne prowadzone przez panią Małgorzatę Gizę przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Chmielewie

Kółko matematyczno - informatyczne prowadzone jest dla 6 czwartoklasistów. Uczniowie mają do dyspozycji komputery stacjonarne oraz laptopy z dostępem do Internetu, tablicę interaktywną, drukark... więcej >


Kółko matematyczne prowadzone przez panią Marzannę Kwietniewską przy Zespole Szkół w Maszewie

Kółko matematyczne dla uczniów z klasy V. Na zajęciach uczymy się rozwiązując ciekawe zadania i łamigłówki logiczne. Strona matzoo.pl jest lubiana przez uczniów i chętnie wykorzystywana za... więcej >


Kółko matematyczne prowadzone przez panią Marzenę Kordalską przy Szkole Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Nowinach

Zajęcia odbywają się regularnie raz w tygodniu na zajęciach koła informatyczno- matematycznego oraz w czasie zajęć z edukacji matematycznej. Uczniowie bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach,... więcej >


Kółko matematyczne prowadzone przez panią Agnieszkę Stajek przy Niepublicznej Szkole Podstawowej im. Stanisława Konarskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim

Rozwiązujemy ciekawe zadania, przygotowujemy się do różnych konkursów, rozwiązujemy zagadki logiczne i matematyczne, powtarzamy zagadnienia korzystając ze strony www. matzoo.pl.... więcej >


Kółko matematyczne prowadzone przez panią Agatę Fokt-Danielską przy Szkole Podstawowej im. Ludowego Wojska Polskiego w Parszowie

Zajęcia wyrównawcze prowadzone są dla uczniów klasy czwartej i piątej mających trudności z matematyki. Uczniowie na zajęciach utrwalają wiadomości oraz uzupełniają braki w wiedzy i umieję... więcej >


Kółko matematyczne prowadzone przez panią Małgorzatę Hrycikowską przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Strącznie Szkoła Filialna im. Jana Brzechwy w Różewie

Koło matematyczne zrzesza uczniów klasy V i VI. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu dla każdej z grup. Dzieci na zajęciach doskonalą wiadomości i umiejętności zdobyte na lekcjach, ponadto p... więcej >


Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne prowadzone przez panią Magdalenę Nowakowską przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brzeźnicy

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w piątki, uczestniczą w nich uczniowie klasy III. Uczniowie rozwiązują różne zadania, krzyżówki, rebusy, łamigłówki, grają także w gry planszowe uc... więcej >


Kółko matematyczne prowadzone przez panią Magdalenę Nowakowską przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Grzegorzowicach

Kółko matematyczne dla klasy IV odbywa się dwa razy w tygodniu. W poniedziałki gramy w szachy lub warcaby, w piątki przeznaczamy zajęcia na utrwalanie i poszerzanie wiadomości matematycznych. A... więcej >


Kółko matematyczne prowadzone przez panią Lucynę Szyszkę przy Szkole Podstawowej nr 9 w Rumii

Na kółku rozwiązujemy łamigłówki, rebusy, zagadki, kwadraty magiczne, wszelkiego rodzaju zadania konkursowe, układamy tangramy, zajmujemy się "matematyką wokół zegara", układamy puzzle pr... więcej >


Kółko matematyczne prowadzone przez panią Elżbietę Pęczek przy Szkole Podstawowej nr 39 im. Kornela Makuszyńskiego w Sosnowcu

Uczestnikami koła są uczniowie z klas szóstych, piątych i czwartych. Na zajęciach rozwiązujemy zadania o podwyższonej trudności z matematyki i przyrody. Dzielimy się swoimi zainteresowaniami ... więcej >


Kółko matematyczne prowadzone przez panią Ewelinę Szemiot przy Szkole Podstawowej w Spytkowicach

Kółko matematyczne w klasie IV - 9 osób.

Na kółku matematycznym uczniowie rozwiązują ciekawe zadania, gry, zagadki, łamigłówki. Przygotowują się również do konkursów mate... więcej >


Kółko matematyczne prowadzone przez panią Annę Gryniewicz przy Publicznej Szkole Podstawowej w Olszanach

Na kółku matematycznym bawimy się i uczymy. Rozwiązujemy różne zadania, zarówno interaktywne jak i tradycyjne. Rozwiązujemy łamigłówki, rebusy, czytamy bajki matematyczne, są różne zabaw... więcej >


Kółko matematyczne prowadzone przez panią Mariolę Dutkowską przy Szkole Podstawowej w Szczodrowie

- uczniowie wykonując ćwiczenia na matzoo.pl doskonalą umiejętności poznane na lekcjach,
- przygotowują się do udziału w konkursach,
- wykonują szkolne gazetki o tematyce matema... więcej >


Kółko matematyczne prowadzone przez panią Hannę Gregor przy Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I stopnia im. prof. Marka Jasińskiego w Szczecinie

W zajęciach uczestniczą uczniowie zainteresowani rozwijaniem swoich zdolności matematycznych. Poszerzamy wiadomości i umiejętności zdobyte na lekcjach. Rozwiązujemy zadania problemowe wykraczaj... więcej >


Kółko matematyczne prowadzone przez panią Danutę Staśkowską przy Szkole Podstawowej nr 48 im. Wojsk Ochrony Pogranicza w Szczecinie

Na zajęciach koła uczniowie uczą się poprzez zabawę, pogłębiają i poszerzają wiedzę z matematyki. Poznają twierdzenia i pojęcia wykraczające poza podstawę programową. Rozwiązują niet... więcej >


Kółko matematyczne prowadzone przez panią Bernadettę Łukojć przy Szkole Podstawowej nr 5, im. Henryka Sienkiewicza w Szczecinie

Koło Matematyczne dla klas 4-6 i klas 3.

Na koło matematyczne mogą chodzić uczniowie, którzy wykazują zdolności matematyczne, ale również lubią uczyć się matematyki. Na zaj... więcej >


Kółko matematyczne prowadzone przez panią Marzannę Pałkę przy Szkole Podstawowej nr 9 im. bł. Jana Pawła II w Tarnobrzegu

Kółko matematyczne dla uczniów klas trzecich rozwijające umiejętności matematyczne i poszerzające wiedzę z matematyki. Zajęcia odbywają się z wykorzystaniem nowych technologii jak tablica ... więcej >


Kółko matematyczne prowadzone przez pana Andrzeja Skowrona przy Szkole Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Tarnobrzegu

Kółko prowadzone jest dla uczniów klas VI szkoły podstawowej. W środy dla klasy VIb, a w czwartki dla klasy VIa. Na zajęciach uczniowie rozwijają logiczne i twórcze myślenie. Często na zaję... więcej >


Kółko matematyczne prowadzone przez panią Alicję Mazur przy Publicznej Szkole Podstawowej w Trąbkach

Kółko prowadzone jest dla dzieci od klasy I-III szkoły podstawowej. Na zajęciach korzystamy z programu MATZOO. Uczniowie są bardzo zaangażowani w prace na lekcji z tym programem.... więcej >


Kółko matematyczne prowadzone przez panią Marię Jezierczak przy Szkole Podstawowej im. św. Elżbiety Węgierskiej w Trybszu

Na zajęcia przychodzą uczniowie klasy 2-3. Rozwiązują zadania problemowe, ale także sami układają zadania, grają w gry matematyczne, korzystamy z zadań ze strony matzoo. Najlepsi uczniowie b... więcej >


Kółko matematyczne prowadzone przez panią Adrianę Budkę przy Szkole Podstawowej w Turkowicach

Na kółko uczęszczają uczniowie z klas IV - VI. Zajęcia przyczyniają się do zwiększania szans edukacyjnych uczniów zdolnych. Są okazją do rozwoju umiejętności matematycznych oraz rozwoju z... więcej >


Kółko matematyczne prowadzone przez panią Małgorzatę Brzóskiewicz przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie

Działające od 2009 r. koło matematyczne dla klas II i III przez cały rok rozwija u uczniów umiejętność logicznego myślenia, wyobraźnię przestrzenną, a także umiejętność rozwiązywania ... więcej >


Kółko matematyczne prowadzone przez panią Justynę Hebel przy Zespole Szkół nr 3 w Wejherowie

Kółko prowadzę z uczniami klasy szóstej. Niedawno dowiedziałam się o stronie matzoo.pl i do tej pory nie korzystałam na zajęciach z państwa zadań. Kółko matematyczne przeznaczone jest dla ... więcej >


Kółko matematyczne prowadzone przez panią Agnieszkę Pater przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Jaworowie

Kółko matematyczne działa w naszej szkole już kilka lat i jest przeznaczone dla uczniów klas IV - VI. Obecnie bierze w nim udział 9 osób. Głównym celem tego rodzaju zajęć jest rozwijanie zd... więcej >


Kółko matematyczne prowadzone przez panią Jadwigę Dudzińską przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Zadusznikach

Jest to kółko dla klas II -III "As matematyki". Podczas kółka przygotowujemy się do konkursów, doskonalimy posiadaną wiedzę.... więcej >


Kółko matematyczne prowadzone przez panią Elżbietę Biały przy Szkole Podstawowej im. 100-lecia Ruchu Ludowego w Wierzchosławicach

Zajęcia Koła Matematycznego przeznaczone są dla uczniów klas IVa i IVb. Podczas spotkań uczniowie mają okazję rozwijać swoje umiejętności matematyczne, poznawać ciekawostki, poszukiwać mat... więcej >


Kółko matematyczne prowadzone przez panią Katarzynę Karatnik przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Wieszczętach

Koło matematyczne w ZSP w Wieszczetach zrzesza osoby, które lubią matematykę, a jeszcze bardziej zastosowanie technologii informacyjnej w matematyce. Bardzo często korzystamy z serwisu Matematycz... więcej >


Kółko matematyczne prowadzone przez pana Kamila Łatkę przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Wodzisławiu Śląskim

Kółko matematyczne odbywa się raz w tygodniu. Uczęszczają na nie uczniowie klas IV - VI. Zajęcia odbywają się w sali komputerowej. Kółko powstało w celu przygotowania uczniów do różnych ... więcej >


Kółko matematyczne prowadzone przez panią Izabelę Orzepowską przy Szkole Podstawowej nr 47 we Wrocławiu

W bieżącym roku szkolnym prowadzę kółko matematyczne dla uczniów klas piątych. Oprócz przygotowania do szkolnych konkursów matematycznych uczniowie rozwiązują łamigłówki i zadania logicz... więcej >


Kółko matematyczne prowadzone przez panią Lucynę Nagengast przy Samorządowej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Czajczu

Koło matematyczne w naszej szkole rozpoczęło swoją działalność w tym roku szkolnym. Uczestniczą w nim uczniowie klasy VI. Zajęciach odbywają się raz w tygodniu i trwają 45 minut. Głównym... więcej >


Kółko matematyczne prowadzone przez panią Elżbietę Dryś i panią Ewę Majchrzak-Wylon przy Zespole Szkół Specjalnych nr 38 w Zabrzu

Na zajęciach uczniowie poszerzają umiejętności i wiedzę w zakresie pracy w rożnych programach komputerowych. Wykonują zadania matematyczne w formie elektronicznej. Przygotowują się do konkurs... więcej >


Kółko matematyczno- informatyczne prowadzone przez panią Dominikę Wróbel przy Szkole Podstawowej im. Jana Jasińskiego w Miernowie

Koło matematyczno-informatyczne dla dzieci zdolnych to zajęcia na których uczniowie rozwiązują zagadki, zadania i łamigłówki, uczniowie wykonują projekty komputerowe o tematyce matematycznej ... więcej >