Projekt CERTYFIKAT PRZYJACIELA MATEMATYCZNEGO ZOO
w roku szkolnym 2015/2016


W piątej już edycji projektu wyróżniliśmy ponad osiemdziesiąt szkół, które w sposób szczególny uczestniczą w procesie rozwijania matematycznych umiejętności uczniów. Nadesłane przez Państwa sprawozdania z działań kółek i fotorelacje publikujemy poniżej.
Certyfikaty wyślemy pocztą
Serdecznie gratulujemy.Wyróżnieni certyfikatami:


Kółko matematyczne prowadzone przez panią Annę Ziębę przy Zespole Szkół w Baniosze


więcej

Koło Tropicieli Wiedzy prowadzone przez panią Annę Chowańską przy Społecznej Szkole Podstawowej nr 4 w Białymstoku


więcej

Kółko matematyczne prowadzone przez panią Justynę Lis-Gubernat przy Szkole Podstawowej im ks. Czesława Przystasia w Lutoryżu


więcej

Zajęcia dodatkowe z matematyki prowadzone przez panią Joannę Stasiak przy Szkole Podstawowej nr 37 w Bydgoszczy


więcej

Kółko matematyczno-informatyczne prowadzone przez panią Katarzynę Fredyk przy Szkole Podstawowej nr 41 w Bydgoszczy


więcej

Kółko matematyczne "Mały matematyk" prowadzone przez panią Joannę Grygiel przy Szkole Podstawowej nr 37 w Bytomiu


więcej

Kółko prowadzone przez panią Ewę Koczar przy Szkole Podstawowej nr 44 im. UNICEF w Bytomiu


więcej

Kółko matematyczne prowadzone przez panią Agnieszkę Rybicką przy Publicznej Szkole Podstawowej w Cieślach


więcej

Koło matematyczne prowadzone przez panią Annę Radzik przy Szkole Podstawowej im. Świętego Brata Alberta w Czechówce


więcej

Koło matematyczne "Sowa" prowadzone przez panią Renatę Wochal przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 53 im. M. Skłodowskiej-Curie w Częstochowie


więcej

Kółko matematyczne prowadzone przez panią Jolantę Karcz przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobieszowicach


więcej

Kółko matematyczne prowadzone przez panią Kamilę Rozentalską przy Zespole Szkół nr 3 w Elblągu


więcej

Koło matematyczne "Ty też potrafisz!" prowadzone przez panią Joannę Tyc przy Zespole Szkolno Przedszkolnym - Szkole Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Gierałtowicach


więcej

Kółko matematyczne prowadzone przez panią Ewę Ornat przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Łąkach


więcej

Kółko matematyczne "Soroban na lekcjach matematyki" prowadzone przez panią Ewę Baryłecką przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Głowaczowej


więcej

Kółko matematyczne prowadzone przez panią Urszulę Kamińską przy Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Rzeczycy


więcej

Dodatkowe zajęcia z matematyki prowadzone przez panią Jolantę Rabczak przy Szkole Podstawowej im. płk Cesława Mączyńskiego w Kaszycach


więcej

Kółko matematyczno-informatyczne prowadzone przez panią Beatę Mąsior przy Szkole Podstawowej nr 33 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Katowicach


więcej

Koło matematyczne prowadzone przez panią Ilonę Kot-Iwan i panią Agatę Żółtak przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 17 Specjalnych w Kielcach


więcej

Koło matematyczne prowadzone przez panią Małgorzatę Migdalską przy Szkole Podstawowej im. Tony Halika we Wrzącej Wielkiej


więcej

Kółko matematyczne prowadzone przez panią Katarzynę Okoń przy Szkole Podstawowej nr 4 w Kołobrzegu


więcej

Kółko matematyczne prowadzone przez panią Alicję Gawrońską przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Koźminie Wielkopolskim


więcej

Kółko matematyczne "Matematyka dla wszystkich" prowadzone przez panią Agnieszkę Machnio przy Zespole Szkół w Krzywdzie


więcej

Kółko matematyczne prowadzone przez panią Wandę Wilkońską przy Szkole Podstawowej im. prof. Władysława Szafera w Kterach


więcej

Koło matematyczno-przyrodnicze prowadzone przez panią Kamilę Muc-Buczyńską przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Kudowie-Zdroju


więcej

Zajęcia matematyczno-informatyczne i zajęcia wyrównawcze z matematyki prowadzone przez Panią Agnieszkę Moskwę przy Szkole Podstawowej w Płóczkach Górnych


więcej

Koło matematyczne prowadzone przez panią Magdalenę Obrzud przy Szkole Podstawowej im. Św. Elżbiety Węgierskiej w Trybszu


więcej

Koło matematyczno-przyrodnicze prowadzone przez panią Wiolettę Szczepańską przy Zespole Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Łazach


więcej

Koło matematyczne prowadzone przez panią Magdalenę Grzelczak przy Szkole Podstawowej Specjalnej nr 168 w Zespole Szkół Specjalnych nr 5 w Łodzi


więcej

Kółko matematyczne prowadzone przez pana Lecha Bielawskiego przy Szkole Podstawowej w Miastkowie


więcej

Zajęcia dla uczniów uzdolnionych matematycznie prowadzonych przez panią Teresę Łuczak i panią Monikę Kowalską przy Szkole Podstawowej w Kraszowie


więcej

Zajęcia "Matematyka z elementami ekonomii" prowadzone przez panią Katarzynę Żmudę przy Zespole Szkół w Mosinie Szkole Podstawowej nr 2


więcej

Kółko matematyczne prowadzone przez panią Anetę Brzoskę przy Szkole Podstawowej w Myslachowicach


więcej

Kółko matematyczno-informatyczne prowadzone przez panią Agnieszkę Kret i panią Dorotę Kos przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Janusza Korczaka w Nysie


więcej

Kółko matematyczne prowadzone przez panią Elżbietę Babiak przy Szkole Podstawowej w Odrzechowej


więcej

Zajęcia wyrównawcze z matematyki prowadzone przez panią Gabrielę Sikorę przy Publicznej Szkole Podstawowej w Wachowie


więcej

Kółko matematyczne prowadzone przez panią Hannę Bartnikowską przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 8 im.Gustawa Morcinka w Opolu


więcej

Kółko matematyczno-informatyczne prowadzone przez panią Bożenę Graczyk przy Szkole Podstawowej w Przystani


więcej

Koła matematyczne prowadzone przez panią Bogusławę Woźniak przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej w Ostrowcu Świętokrzyskim


więcej

Kółko matematyczne prowadzone przez panią Agatę Fokt-Danielską przy Szkole Podstawowej w Parszowie


więcej

Koło matematyczne prowadzone przez panią Beatę Sikorę przy Zespole Szkół im. Heleny Babisz w Bystrzejowicach Pierwszych


więcej

Koło matematyczne prowadzone przez panią Katarzynę Zabłocką przy Szkole Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile


więcej

Koło Ścisłych Umysłów prowadzone przez panią Agnieszkę Stawicką przy Szkole Podstawowej nr 13 im. Jana Brzechwy w Płocku


więcej

Koło matematyczno-informatyczne prowadzone przez panią Katarzynę Karatnik przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wieszczętach


więcej

Kółko matematyczne prowadzone przez panią Barbarę Tomalę przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pogrzebieniu


więcej

Koło matematyczne "Matematyczni Detektywi" prowadzone przez panią Marię Kowalską przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pokrzywnicy


więcej

Kółko matematyczne prowadzone przez panią Elżbietę Szczepaniak przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Czarnolesie


więcej

Koło matematyczne "Matematyka u Żeromskiego" prowadzone przez panią Elżbietę Kujath przy Szkole Podstawowej nr 87 im. Stefana Żeromskiego w Poznaniu


więcej

Koło matematyczno-przyrodnicze prowadzone przez panią Mirosławę Godek przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kielkowie


więcej

Kółko matematyczne prowadzone przez panią Bożenę Biernat-Oleniacz przy Zespole Szkół Publicznych w Radziszowie Szkole Podstawowej im. Św. Stanisława


więcej

Kółko matematyczne prowadzone przez panią Teresę Sosnę przy Szkole Podstawowej w Rogowie


więcej

Kółko matematyczne prowadzone przez panią Irenę Kudybę przy Zespole Szkół Szkole Podstawowej im. kpt. Władysława Ważnego w Rudzie Różanieckiej


więcej

Kółko matematyczne prowadzone przez panią Monikę Tamborską przy Szkole Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Grochowych


więcej

Kółko matematyczne prowadzone przez panią Agnieszkę Piotrowską przy Zespole Szkół w Nebrowie Wielkim


więcej

Kółko matematyczne prowadzone przez panią Annę Jesionowską przy Szkole Podstawowej w Suchej Koszalińskiej


więcej

Kółko matematyczne prowadzone przez panią Małgorzatę Nowak przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Słupcy


więcej

Kółko matematyczne prowadzone przez panią Paulinę Oczkowską przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 10 im. Polonii w Słupsku


więcej

Kółko dla dzieci uzdolnionych matematycznie prowadzone przez panią Joannę Miecznik-Wardę przy Prywatnej Szkole Podstawowej nr 5 "Twoja Przyszłość" w Sosnowcu


więcej

Koło matematyczne prowadzone przez panią Ewelinę Siwiec-Gąsior przy Szkole Podstawowej nr 1 w Starachowicach


więcej

Kółko wyrównawcze "Chcę wiedzieć więcej" prowadzone przez panią Katarzynę Wiedeńską przy Zespole Szkół - Szkole Podstawowej im. Generała Józefa Bema w Starym Polu


więcej

Zajęcia rozwijające zainteresowania i zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze prowadzone przez panią Mariolę Kaczałę w Szkole Podstawowej im. Wincentego Pola w Stawiszynie


więcej

Koło matematyczno-informatyczne prowadzone przez panią Mariolę Dutkowską przy Szkole Podstawowej w Szczodrowie


więcej

Koło matematyczne prowadzone przez panią Hannę Gregor przy Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I stopnia im. prof. Marka Jasińskiego w Szczecinie


więcej

Kółko matematyczne prowadzone przez panią Danutę Staśkowską przy Szkole Podstawowej nr 48 im. Wojsk Ochrony Pogranicza w Szczecinie


więcej

Koło matematyczne "Geometryczny świat" prowadzone przez panią Jolantę Merder-Kalisiewicz przy Zespole Szkół nr 9 w Szczecinie


więcej

Kółko "Młody Matematyk" prowadzone przez panią Annę Orzoł przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczytnie


więcej

Kółko matematyczne prowadzone przez panią Agnieszkę Bigos przy Szkole Podstawowej Nr 17 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w ZSO Nr 1 w Tarnowie


więcej

Kółko matematyczne prowadzone przez pana Ryszarda Skrzypę przy Zespole Szkół Samorządowych im. Jana Pawła II w Tereszpolu-Zaorendzie


więcej

Kółko matematyczne "Mały matematyk" prowadzone przez panią Annę Waksmundzką przy Szkole Podstawowej im. św. Elżbiety w Trybszu


więcej

Matematyczne kółko wyrównawcze prowadzone przez panią Justynę Górak przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Króla Kazimierza Wielkiego w Uściu Solnym


więcej

Koło matematyczne "Konstrukcje" prowadzone przez panią Sylwię Szczepaniak przy Szkole Podstawowej nr. 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie


więcej

Kółko matematyczne prowadzone przez panią Hannę Wojciechowską przy Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Dzierżążnie Wielkim


więcej

Kółko matematyczne prowadzone przez panią Małgorzatę Brzęk przy Publicznej Szkole Podstawowej w Trąbkach


więcej

Kółka matematyczne "Lubię matematykę" prowadzone przez panią Renatę Czaję przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Wiśniowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym


więcej

Koło matematyczne prowadzone przez panią Lucynę Nagengast przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Bądeczu


więcej

Kółko matematyczne prowadzone przez panią Lucynę Nagengast przy Samorządowej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Czajczu


więcej

Kółko matematyczne prowadzone przez panią Annę Piłat przy Szkole Podstawowej w Lipsku


więcej

Koło matematyczne prowadzone przez panią Agatę Czuchrę przy Szkole Podstawowej w Pniówku


więcej

Kółko matematyczne prowadzone przez panią Annę Piłat przy Szkole Podstawowej w Pniówku


więcej

Koło matematyczne prowadzone przez panią Barbarę Pyś przy Szkole Podstawowej w Pniówku


więcej

Kółka wyrównawcze z matematyki prowadzone przez pana Romana Kowalczuka przy Szkole Podstawowej w Pniówku


więcej

Koło matematyczne prowadzone przez panią Wiesławę Gawlik przy Szkole Podstawowej w Pniówku


więcej

Kółko matematyczne prowadzone przez panią Magdalenę Fritz przy Szkole Podstawowej w Zgłobniu


więcej

Kółko matematyczne i kółko komputerowe prowadzone przez panią Katarzynę Ołowińską przy Szkole Podstawowej im. Stefanii Dziewulskiej w Ojrzanowie


więcej