Projekt CERTYFIKAT PRZYJACIELA MATEMATYCZNEGO ZOO
w roku szkolnym 2015/2016


dla kółek wyrównawczych z matematyki
prowadzonych przez pana Romana Kowalczuka
przy Szkole Podstawowej w Pniówku

uczniów w kółku: 10opiekun kółka: Roman Kowalczuk

Kółka wyrównawcze z matematyki prowadzone przez pana Romana Kowalczuka przy Szkole Podstawowej w Pniówku

Opis działalności kółka

Kółka wyrównawcze z matematyki prowadzę z klasą 5 i klasą 6 raz w tygodniu w wymiarze 45 minut. W klasie 5 główny nacisk kładę na bieżące potrzeby, które wynikają w trakcie bieżącej pracy (głównie przygotowanie do prac klasowych). Klasa jest nieliczna i bardzo słaba (połowa opinie PPP). Zajęcia przeplatam również innymi treściami już bezpośrednio nie powiązanymi z daną partią materiału. Wtedy wykorzystuję na zajęciach zebrane pomoce (pracuję 30 lat w zawodzie) oraz materiałami zamieszczonymi na stronach internetowych wydawnictw oraz Matematycznego ZOO. W klasie 6 (klasa nieliczna oraz słaba, 75% uczniów z opiniami PPP) do końca marca pracowałem pod kątem sprawdzianu zewnętrznego (utrwalanie poznanych treści, rozwiązywanie próbnych sprawdzianów) również z wykorzystaniem zasobów zamieszonych w internecie (wydawnictwa, Matematyczne ZOO). Po sprawdzianie pracę skoncentruję na utrwalaniu poznanych treści i będę mógł lepiej wykorzystać zasoby Matematycznego ZOO.

 

< powrót