Projekt CERTYFIKAT PRZYJACIELA MATEMATYCZNEGO ZOO
w roku szkolnym 2015/2016


dla koła matematycznego "Konstrukcje"
prowadzonego przez panią Sylwię Szczepaniak
przy Szkole Podstawowej nr. 2
im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie

uczniów w kółku: 3opiekun kółka: Sylwia Szczepaniak

Koło matematyczne "Konstrukcje" prowadzone przez panią Sylwię Szczepaniak przy Szkole Podstawowej nr. 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie

Opis działalności kółka

W naszej szkole koło matematyczne "konstrukcje" działa już od kilku lat . Cieszy się ogromnym zainteresowaniem ze strony uczniów edukacji wczesnoszkolnej jak i ich rodziców. Dlatego też w tym roku szkolnym zajęcia odbywają się aż w trzech grupach po 10 uczniów, raz w tygodniu każda .
Rozwija zainteresowania matematyczne uczniów m.in.poprzez realizację Programu Poznawczego "Klucz do uczenia się - moduł konstrukcje".
Zajęcia uczyły :
- dobierania kloców modularnych, które są odpowiednich do wykonania odpowiedniej konstrukcji,
- wykorzystywania modeli wizualnych jako środków pośredniczących do kierowania procesem budowy,
- tworzenia stabilnych budowli i umiejętnego ich budowania,
- uczenia patrzenia na przedmioty z rożnych perspektyw,
- planowania, omawiania , tworzenia i realizacji własnych projektów,
- graficznego reprezentowania projektów,
- wykorzystywania języka do wspomagania zajęć budowania w grupie,
- rozwijały wyobraźnię dzieci.
I tak dzieci podczas zajęć albo odwzorowywały, kopiowały jakiś model lub budowały na bazie naśladownictwa, a wtedy w ich umysłach rodził się określony, wspaniały, ekscytujący cel - stworzenie konkretnej budowli. Same projektowały, niekiedy nawet wykonywały własne plany na papierze, a potem konstruowały. Gdy pracowały w grupach ich praca była bardzo zgodna i twórcza. Można się tez pochwalić, że każda grupa stworzyła inną , ale bardzo interesującą konstrukcję, wkładały w jej stworzenie własne emocje, pracowały w sposób kreatywny, z pasją (będzie to widoczne na zdjęciach, które załączę).
Muszę jeszcze powiedzieć, że frekwencja na tych zajęciach jest bardzo wysoka, a praca z tak twórczymi uczniami daje mi nauczycielowi ogromną satysfakcję.
Dzieci jak i ich rodzice już proszą, aby koło funkcjonowało w następnym roku szkolnym. Nadmienię też, iż mamy listę rezerwową uczniów, którzy czekają w kolejce na możliwość uczestniczenia w zajęciach, tak więc myślę, że ilość stworzonych grup w przyszłym roku szkolnym jeszcze się zwiększy.

 

< powrót