Projekt CERTYFIKAT PRZYJACIELA MATEMATYCZNEGO ZOO
w roku szkolnym 2015/2016


dla kółka matematycznego
prowadzonego przez panią Annę Piłat
przy Szkole Podstawowej w Lipsku

uczniów w kółku: 15opiekun kółka: Anna Piłat

Kółko matematyczne prowadzone przez panią Annę Piłat przy Szkole Podstawowej w Lipsku

Opis działalności kółka

Od września w Szkole Podstawowej w Lipsku działa kółko matematyczne. Na kółko uczęszcza 12 uczniów z klasy V i 3 uczniów z klasy IV. Klasa V spotyka się raz w tygodniu we wtorki, a klasa IV w środy. Na kółku rozwijamy zainteresowania matematyczne uczniów, powtarzamy tematy, które sprawiły uczniom najwięcej problemów, ale również wykonujemy zdania wykraczające poza program danej klasy. Na kółku uczniowie mają możliwość pracy w innych warunkach niż na lekcji, a tematy zajęć uwzględniają potrzeby i zainteresowania uczniów. Na kółku często korzystamy z pomocy Matzoo. Uczniowie lubią Matzoo za to, że pomaga im zrozumieć zagadnienia matematyczne, uczy pracy w grupie, a rywalizacja o lepszy wynik motywuje do cięższej pracy.

 

< powrót